Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Gjutning av järn i sandform

Återtillverkning av gjutgods genom pågjutning

Projektidén är att utveckla och verifiera en cirkulär modell för återtillverkning av komplexa gjutna komponenter genom pågjutning av nya funktionsskikt. Detta för att i högre grad behålla förädlingsvärdet och möjliggöra komplexa multimaterial-produkter som kan cirkulera med små resursförluster.

Cirkulära materialflöden är sedan länge en integrerad del av affärsmodellen för svenska stålgjuterier, men en stor del av förädlingsvärdet går förlorat vid omsmältning och nedgradering av stålet genom föroreningar och förluster i skrothanteringen och återvinningsprocessen. En cirkulär modell för återtillverkat gjutgods som i högre grad behåller förädlingsvärdet i både material och komponent och fungerar även för komplexa multimaterial-produkter har potential att radikalt ställa om gjuteribranschens fokus från generell materialåtervinning till specifik återtillverkning. Detta leder i förlängningen en förändrad affärsmodell där leverantören successivt kan övergå från att sälja en specifik produkt till att dynamiskt tillhandahålla en tjänst i dialog med slutanvändaren. Projektet bidrar vidare till de svenska miljömålen genom att på ett väsentligt sätt öka resurseffektiviteten över gjutna stålkomponenters livscykel.

Projektidéns koncept är hittills oprövat i en svensk och internationell kontext. Den primära orsaken till detta torde vara att nödvändiga drivkrafter i form av krav på resurseffektiv hållbarhet hittills har saknats inom detta branschsegment. Sverige har alltså förutsättningar att bli ett föregångsland i omställningen till cirkulära affärsmodeller för gjutna komponenter.


Sammanfattning

Projektnamn

ÅSAPÅG

Status

Pågående

Region

Region Jönköpings län

RISE roll i projektet

Koordinator och forskningsutförare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

6 255 000 SEK

Partner

Österby Gjuteri AB, Sandvik SRP AB, Combi Wear Parts

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Åsa Lauenstein

Kontaktperson

Åsa Lauenstein

Senior Researcher

Läs mer om Åsa

Kontakta Åsa

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Alexander Leicht

Forskare

Läs mer om Alexander

Kontakta Alexander

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Återtillverkning av gjutgods genom pågjutning - förstudie

Det övergripande syftet med förstudien är att utveckla ett nytt koncept där komplexa gjutna komponenter med bibehållet högt förädlingsvärde kan återtillverkas i många cykler genom pågjutning av nya funktionsskikt.
Projekt

Ny matarteknologi för stålgjutning

Projektet syftar till att verifiera och demonstrera möjligheten till industriell implementering av en ny teknik för att radikalt förbättra tillverkningen av gjutgods i stål, med avseende på produktions- och hållbarhetsaspekter. Te…
Tjänst

Gjutsimulering

Simulering av den gjutna processen är ett bra verktyg under den inledande designfasen av en ny komponent för att uppnå bästa möjliga kvalité på det färdiga ämnet. Gjutsimulering används främst för att optimera processparametrar vi…
Expertis

Gjutprocess

En gjuten komponents egenskaper påverkas av flera faktorer som materialval, legeringsämnen, geometri, stelningshastighet och gjutprocessens stabilitet. På RISE har vi resurser och kompetens för att ta fram gjutna komponenter i fle…
Test & demo

Casting Demonstration Centre

Casting Demonstration Centre, CDC, är en anläggning för test och demonstration av gjutna metalliska material och processer. Vi erbjuder bland annat avancerade simuleringsverktyg, komplett utrustat gjuteri med tillhörande utrustnin…
Berättelse

Återtillverkning – ett viktigt verktyg för en cirkulär ekonomi

Vi får svårt att nå hållbarhetsmålen med en fortsatt linjär ekonomi. Cirkulärekonomi och delningsekonomi är vägen för ett hållbart samhälle. De nya affärsmodellerna kommer handla om tjänster istället för att leverera produkter och…