Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Gjutning av järn i sandform

Återtillverkning av gjutgods genom pågjutning

Projektidén är att utveckla och verifiera en cirkulär modell för återtillverkning av komplexa gjutna komponenter genom pågjutning av nya funktionsskikt. Detta för att i högre grad behålla förädlingsvärdet och möjliggöra komplexa multimaterial-produkter som kan cirkulera med små resursförluster.

Cirkulära materialflöden är sedan länge en integrerad del av affärsmodellen för svenska stålgjuterier, men en stor del av förädlingsvärdet går förlorat vid omsmältning och nedgradering av stålet genom föroreningar och förluster i skrothanteringen och återvinningsprocessen. En cirkulär modell för återtillverkat gjutgods som i högre grad behåller förädlingsvärdet i både material och komponent och fungerar även för komplexa multimaterial-produkter har potential att radikalt ställa om gjuteribranschens fokus från generell materialåtervinning till specifik återtillverkning. Detta leder i förlängningen en förändrad affärsmodell där leverantören successivt kan övergå från att sälja en specifik produkt till att dynamiskt tillhandahålla en tjänst i dialog med slutanvändaren. Projektet bidrar vidare till de svenska miljömålen genom att på ett väsentligt sätt öka resurseffektiviteten över gjutna stålkomponenters livscykel.

Projektidéns koncept är hittills oprövat i en svensk och internationell kontext. Den primära orsaken till detta torde vara att nödvändiga drivkrafter i form av krav på resurseffektiv hållbarhet hittills har saknats inom detta branschsegment. Sverige har alltså förutsättningar att bli ett föregångsland i omställningen till cirkulära affärsmodeller för gjutna komponenter.

Sammanfattning

Projektnamn

ÅSAPÅG

Status

Pågående

Region

Region Jönköpings län

RISE roll i projektet

Koordinator och forskningsutförare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

6 255 000 SEK

Partner

Österby Gjuteri AB, Sandvik SRP AB, Combi Wear Parts

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Alexander Leicht

Kontaktperson

Alexander Leicht

Forskare

+46 10 228 49 09

Läs mer om Alexander

Kontakta Alexander
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Lennart Elmquist

Forskare

+46 10 228 46 61

Läs mer om Lennart

Kontakta Lennart
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.