Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Är jag normal? illustrationer från projektet
Foto: Ellen Franzén

Är jag normal?

En av de vanligaste frågorna som kvinnor ställer till barnmorskor och gynekologer är om de är normala i underlivet; kvinnans kön varierar mycket i utseende, vilket både kvinnor och män har dålig kännedom om.

Enkel storyboard & one shot video
Foto: Nina Lemon
Enkel storyboard på sticky notes dokumenteras genom en one shot video, vilken vi sedan använder som utgångspunkt när vi skapar våra användarscenarios.

Visualisering av människokroppen är inte jämställd i dagsläget. Exempelvis har studier på utbildningsmaterial i medicinsk utbildning visat på en icke jämställd fördelning i hur kvinnor och män representeras och placeras i skadade eller starka avbildningar. Inom anatomiska utbildningsappar med interaktiv 3D har vi funnit fler exempel där mannen utgör det normerande underlaget för att visa människokroppen. I vissa fall finns inte en kvinnlig modell tillgänglig.


Kollage över projektet i media
Foto: Madeleine Kusoffsky

I de fall då en kvinnlig 3D-modell finns i utbildningsappar, är utseendet på de yttre delarna av kvinnans kön inte med, utan istället går visualiseringen direkt in på muskler etc. Detta faktum är problematiskt i fallet med sexualundervisning och bemötande inom vården, vilket fyller en viktig roll i att främja kvinnors rätt till sin egen kropp och att tackla missuppfattningar om kvinnokroppen i stort i samhället.

Genom finansiering från Visual Sweden och RISE har parterna Sibship AB, RISE Interactive och Petra Blom Andersson Norrköpings kommun utvecklat en prototyp för en öppen webbplattform av dynamiska 3D-modeller. Prototypen visualiserar det kvinnliga underlivets yttre delar med fokus på variation gällande färg, form/storlek och behåring. Prototypen innehåller kvalitetssäkrat bildmaterial som kan komplettera samtal/vårdsituationer där projektets målgrupp, unga kvinnor 15-25 år, möter medicinskt professionella på ungdomsmottagningar. Prototypen har testats och utvecklats i nära samarbete med behovsägare (medicinskt professionella) och målgrupp genom enkäter, intervjuer, studiebesök, användartester och workshops.


61,7% av alla tillfrågade tjejer sa att de hade jämfört utseende
Foto: Nina Lemon
61,7% av alla tillfrågade tjejer (507) sa att de hade jämfört sitt underlivs utseende med andra som de har sett i verkligheten.

Delar av arbetsgruppen
Foto: Madeleine Kusoffsky
Delar av arbetsgruppen. Från vänster: Nina Lemon, Daniel Eriksson, Louise Berg (Sibship), Petra Blom Andersson (Norrköpings kommun), Amanda Sundberg & Ellen Franzén.

Sammanfattning

Projektnamn

Är jag normal?

Status

Avslutat

Region

Region Östergötland

RISE roll i projektet

Projektledare & projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

9 månader

Partner

Sibship, Norrköpings Kommun

Finansiärer

Visual Sweden

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
Amanda Sundberg

Kontaktperson

Amanda Sundberg

Biträdande Studio Director

Läs mer om Amanda

Kontakta Amanda

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.