Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Är jag normal? illustrationer från projektet
Foto: Ellen Franzén

Är jag normal?

En av de vanligaste frågorna som kvinnor ställer till barnmorskor och gynekologer är om de är normala i underlivet; kvinnans kön varierar mycket i utseende, vilket både kvinnor och män har dålig kännedom om.

Enkel storyboard på sticky notes dokumenteras genom en one shot video, vilken vi sedan använder som utgångspunkt när vi skapar våra användarscenarios.

Visualisering av människokroppen är inte jämställd i dagsläget. Exempelvis har studier på utbildningsmaterial i medicinsk utbildning visat på en icke jämställd fördelning i hur kvinnor och män representeras och placeras i skadade eller starka avbildningar. Inom anatomiska utbildningsappar med interaktiv 3D har vi funnit fler exempel där mannen utgör det normerande underlaget för att visa människokroppen. I vissa fall finns inte en kvinnlig modell tillgänglig.

I de fall då en kvinnlig 3D-modell finns i utbildningsappar, är utseendet på de yttre delarna av kvinnans kön inte med, utan istället går visualiseringen direkt in på muskler etc. Detta faktum är problematiskt i fallet med sexualundervisning och bemötande inom vården, vilket fyller en viktig roll i att främja kvinnors rätt till sin egen kropp och att tackla missuppfattningar om kvinnokroppen i stort i samhället.

Genom finansiering från Visual Sweden och RISE har parterna Sibship AB, RISE Interactive och Petra Blom Andersson Norrköpings kommun utvecklat en prototyp för en öppen webbplattform av dynamiska 3D-modeller. Prototypen visualiserar det kvinnliga underlivets yttre delar med fokus på variation gällande färg, form/storlek och behåring. Prototypen innehåller kvalitetssäkrat bildmaterial som kan komplettera samtal/vårdsituationer där projektets målgrupp, unga kvinnor 15-25 år, möter medicinskt professionella på ungdomsmottagningar. Prototypen har testats och utvecklats i nära samarbete med behovsägare (medicinskt professionella) och målgrupp genom enkäter, intervjuer, studiebesök, användartester och workshops.

61,7% av alla tillfrågade tjejer (507) sa att de hade jämfört sitt underlivs utseende med andra som de har sett i verkligheten.
Delar av arbetsgruppen. Från vänster: Nina Lemon, Daniel Eriksson, Louise Berg (Sibship), Petra Blom Andersson (Norrköpings kommun), Amanda Sundberg & Ellen Franzén.

Sammanfattning

Projektnamn

Är jag normal?

Status

Avslutat

Region

Region Östergötland

RISE roll i projektet

Projektledare & projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

9 månader

Partner

Sibship, Norrköpings Kommun

Finansiärer

Visual Sweden

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
Amanda Sundberg

Kontaktperson

Amanda Sundberg

Projektledare

Läs mer om Amanda

Kontakta Amanda
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.