Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

AI in the Sky: Proactive Interference Monitoring for the Ovzon Satelli

Syftet med ASIMOV-projektet är att utnyttja maskininlärningstekniker för att identifiera spektrumavvikelser och störningar i en satellitlänk. Målet är att bedöma möjligheten att implementera sådan teknik i en satellithub, i markterminalen och i satelliten.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt och resultat av projektet är att Overhorizon får (i) kompetens att bedöma användbarheten av AI-lösningar, (ii) en ML-driven rutin för interferensövervakning som kan utvärdera satellitlänksspektrum, (iii) en ML-driven rutin som kan identifiera spektrumavvikelser. Ett lyckat projekt innebär en effektivare monitorering och snabbare minskning av störning, en störningsfri satellitlänk bidrar till en energieffektivisering för överföring av data.

Sammanfattning

Projektnamn

ASIMOV

Status

Pågående

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

AI/ML-expert

Projektstart

Varaktighet

9 månader

Total budget

500 kSEK

Partner

Overhorizon AB

Finansiärer

VINNOVA

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur