Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
AI som stöd för textilsortering second hand
Foto: Liza Summer, Pexels

AI för resurseffektivt cirkulärt mode

I projektet utforskar vi hur AI och Machine Learning kan stötta vid sortering av textilier second hand i syfte att bidra till en ökad resursanvändning.

 

Projektets huvudsyfte är att identifiera, designa och utveckla datadriven AI/ML-lösningar för textilsecondhand, med speciellt fokus på automation av sorteringsprocessen för återbruk av textil. Målet är att skapa ett öppet dataset av begagnade kläder och att sedan använda detta för att träna ML-modeller som kan underlätta för textilsorterarna.

Utmaning idag

Textilier tillhör en kategori som har stor påverkan på miljö och hamnar på fjärde plats i EU när det gäller användning av primära råvaror och vatten (efter mat, bostäder och transporter), och femte för utsläpp av växthusgaser. Européer konsumerar cirka 11 miljoner ton textilier per år och idag samlas endast 2,8 miljoner ton in för återanvändning eller återvinning. Detsamma gäller på en global skala där endast 20 % av den årliga textilkonsumtionen samlas in medan 80 % förbränns eller hamnar på soptippar. För att komma till rätta med detta har ett nytt europeiskt avfallsdirektiv lagts fram där det står att senast den 1 januari 2025 är EU:s medlemsländer skyldiga att ha system för separat insamling av textilier, vilket drastiskt kommer att öka de insamlade textilvolymerna och behovet av textilsortering för både återanvändning och återvinning. Bara i Sverige slängs 75 000 ton textilier per år och blir till restavfall och insatsmaterial för centralvärmekraftverk.

Användarcentrerad designprocess

För att skapa lösningar som ger verkligt värde kommer projektet att tillämpa en användardriven designprocess där kompetenser inom AI, UX, återanvändningsmodeller för textilier och kunskap om klimatpåverkan samarbetar med problemägare och användare. Baserat på identifierade behov hos problemägare och användare som verkar i den cirkulära textilvärdekedjan kommer vi att designa, utveckla och testa AI/ML-koncept. Syftet är att förbättra effektiviteten och effektiviteten i valda bearbetningssteg inom återanvändning av textilsortering, t.ex. stöd för användaren; begagnade prissättning, varumärkeskännedom, trender baserade på geografi och demografi, årstider, kvalitet och pris för plagg som nytt. 

I projektet deltar två väletablerade innovationsmiljöer, Wargön Innovation (textil) och RISE (AI och IoT, UX, LCA), tillsammans med behovsägare som Röda Korset, Myrorna, BjörkåFrihet, Texaid, HackYourCloset och ShareTex.

Resurseffektivisering och ökad cirkularitet

Projektet förväntas bidra exempelvis inom resurseffektivisering, cirkularitet för textilier, samt mer effektiva och kvalitetssäkrade sorteringsprocesser. Det övergripande målet är att väsentligt förlänga användarfasen för kläder så att nyproduktionersätts. Detta kommer att ha en mycket stor positiv påverkan på de globala utsläppen av växthusgaser vilket också är huvudtemat för detta projekt. 

Sammanfattning

Projektnamn

FAIR

Status

Pågående

RISE roll i projektet

UX, AI and IoT, LCA assessment, Innovation and designprocesses

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

7000000

Partner

Wargön Innovation - Test- och demoanläggning, Röda korset, Myrorna, BjörkåFrihet, HackYour Closet, Texaid, ShareTex

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Farrukh Nauman

Kontaktperson

Farrukh Nauman

Forskare

Läs mer om Farrukh

Kontakta Farrukh
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Hanna Nordenö

Kontaktperson

Hanna Nordenö

Designer

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Artificiell intelligens

Visst vore det bekvämt om din dator på egen hand kunde hjälpa dig hitta ditt nästa jobb eller om din läkare kunde ställa en diagnos innan du känner dig sjuk? Artificiell intelligens (AI) är vetenskapen om intelligenta maskiner, oc…
Område

Textil

I framtiden bär du jeans av svensk cellulosa, träningskläder av biobaserad plast och tröjor av återvunnen textil. Redan i dag leder Sverige utvecklingen av miljövänliga, funktionella och resurseffektiva textilier, men branschen be…
Berättelse

”Den grönaste handeln är second hand”

Både beslutsfattare, klädindustrin och konsumenterna behöver ta ansvar för att sänka klädkonsumtionens klimatavtryck. Idag står produktionsfasen för 80 procent av utsläppen inom svensk klädkonsumtion och vi har en låg användningsn…
Berättelse

AI sätter priset i second hand-affären

I framtiden kan begagnade prylar vara AI-märkta, en märkning som gör att du som kund lättare kan veta att priset är rimligt i förhållande till hur sliten prylen är. Märkningen som tas fram med hjälp av tillämpad AI bidrar till att…
Berättelse

Textilindustrin går mot att bli cirkulär

Vi köper i snitt 13 kilo textilier per person per år. Samtidigt slänger vi 8 kilo. RISE genomför flera forskningsprojekt kring hur textilindustrin ska bli mer cirkulär. Två av dessa rör RFID-taggning av kläder och andra textilier …
Område

Cirkulär omställning

Sedan industrialiseringen har vår ekonomiska framgång vilat på en linjär modell; vi tillverkar saker som vi använder och därefter slänger. Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av n…
Berättelse

Märkning banar väg för cirkulär ekonomi

Säg att du står i en butik och väljer mellan två snarlika varor. Den ena har en märkning som berättat att produkten och dess tillverkning, förpackning och så vidare är till 75 procent cirkulär. Den andra blott 25 procent. Vilken s…
Test & demo

Mekanisk Textilåtervinning

I denna unika anläggning erbjuds tjänster avseende bearbetning av textil för materialåtervinning samt prototypframtagning av material och produkter baserade på överblivna textila material och produktionsspill.