Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
AI som stöd för textilsortering second hand
Foto: Liza Summer, Pexels

AI för resurseffektivt cirkulärt mode

I projektet utforskar vi hur AI och Machine Learning kan stötta vid sortering av textilier second hand i syfte att bidra till en ökad resursanvändning.

Vårt huvudsakliga mål är att identifiera, designa och implementera datacentrerade AI-lösningar som är skräddarsydda specifikt för begagnade textilindustrin, med tonvikt på automatisering av sorteringsprocessen för textilåtervinning. Vi strävar efter att konstruera en omfattande, öppen datauppsättning av begagnade kläder och använda denna information för att träna ML-modeller för att effektivisera och optimera textilåtervinningsprocessen.

Introduktion

Textilier är den fjärde högsta tryckkategorin i EU när det gäller primära råvaror och vatten (efter mat, bostäder och transporter) och femte för utsläpp av växthusgaser (EES). Européer konsumerar cirka 11 miljoner ton textilier årligen; idag samlas endast 2,8 miljoner ton in för återanvändning eller återvinning. Detsamma gäller globalt, där endast 20 % av den årliga textilkonsumtionen samlas in, medan 80 % förbränns eller hamnar på deponier. För att komma till rätta med detta har ett nytt europeiskt avfallsdirektiv lagts fram som säger att EU:s medlemsländer senast den 1 januari 2025 är skyldiga att ha system för separat insamling av textilier, vilket drastiskt kommer att öka de insamlade textilvolymerna och behovet för textilsortering för både återanvändning och återvinning. Bara i Sverige slängs 75 000 ton textilier per år och blir till restavfall och insatsmaterial till centrala värmekraftverk.

Rollen för AI och datamängder

Datauppsättningar av hög kvalitet för begagnade kläder finns inte. Data är nyckeln till att bygga robusta AI-modeller. Vi samlar in data för 30 000 kläder med tre bilder vardera, kommenterade av expertsorterare för att identifiera varumärke, skador, mönster och optimal användning, bland andra attribut. Uppgifterna kommer att offentliggöras i slutet av projektet för att möjliggöra effektiva automatiserade lösningar inom second hand klädesindustrin.

Vår lösning

Vår öppna datauppsättning kommer att släppas under tillåtande licenser för att tillåta bred användning, vilket väsentligt bidrar till cirkularitet för textilier och effektivare sorteringsprocesser. En av de unika utmaningarna inom second hand klädbranschen är att många (ideella) organisationer har outbildade volontärer som sorterar kläder dagligen. Omfattande utbildning är kostsamt och tidskrävande. Vi hoppas att vårt AI-drivna automatiserade beslutsstödsverktyg kan hjälpa till att lösa detta problem. Vårt yttersta mål är att avsevärt förlänga klädernas livslängd och därigenom minska behovet av nyproduktion.

Partners

Projektet involverar två väletablerade innovationsmiljöer, Wargön Innovation och RISE. Vi har turen att samarbeta med olika partners inom second hand klädbranschen inklusive Röda Korset, Myrorna, BjörkåFrihet, Texaid, MiniKit och ShareTex.

Sammanfattning

Projektnamn

FAIR

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Participant

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

7000000

Partner

Wargön Innovation - Test- och demoanläggning, Röda korset, Myrorna, BjörkåFrihet, MiniKit, Texaid, ShareTex

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Farrukh Nauman

Kontaktperson

Farrukh Nauman

Forskare

+46 10 228 44 72

Läs mer om Farrukh

Kontakta Farrukh
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Textilindustrin går mot att bli cirkulär

Vi köper i snitt 13 kilo textilier per person per år. Samtidigt slänger vi 8 kilo. RISE genomför flera forskningsprojekt kring hur textilindustrin ska bli mer cirkulär. Två av dessa rör RFID-taggning av kläder och andra textilier …
Projekt

Cisutac - Hållbara och Cirkulära textilier

Nya återvinningsprocesser och förändrade beteenden ska få textilmarknaden i Europa mer cirkulär och hållbar!
Område

Cirkulär omställning

Sedan industrialiseringen har vår ekonomiska framgång vilat på en linjär modell; vi tillverkar saker som vi använder och därefter slänger. Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av n…
Område

Artificiell intelligens

Visst vore det bekvämt om din dator på egen hand kunde hjälpa dig hitta ditt nästa jobb eller om din läkare kunde ställa en diagnos innan du känner dig sjuk? Artificiell intelligens (AI) är vetenskapen om intelligenta maskiner, oc…
Område

Textil

I framtiden bär du jeans av svensk cellulosa, träningskläder av biobaserad plast och tröjor av återvunnen textil. Redan i dag leder Sverige utvecklingen av miljövänliga, funktionella och resurseffektiva textilier, men branschen be…
Berättelse

Märkning banar väg för cirkulär ekonomi

Säg att du står i en butik och väljer mellan två snarlika varor. Den ena har en märkning som berättat att produkten och dess tillverkning, förpackning och så vidare är till 75 procent cirkulär. Den andra blott 25 procent. Vilken s…
Test & demo

Textilåtervinning

I denna unika anläggning erbjuds tjänster avseende bearbetning av textil för materialåtervinning samt prototypframtagning av material och produkter baserade på överblivna textila material och produktionsspill.
Expertis

Applied AI

Adapting to the new AI-driven paradigm guarantees sustainability, competitiveness and success of the future industries. AI is already changing the entire business models by offering new ways of automation and knowledge creation. R…