Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

AI-baserad ledningscentral för arktis

H2020-projektet AI-ARC ska ta fram nya AI-metoder som hjälper havsövervakningsoperatörer att öka sin lägesförståelse.

Dagens system för marin övervakning och kommunikation gör att enorma mängder data om fartyg är tillgängliga. Dessa datamängder hjälper dock inte alltid havsövervakare.

Idag drunknar relevant information om hot and brott bland floden av data om vanlig trafik. Detta leder till ett behov av intelligent databehandling och fusion, som kan uppmärksamma operatören på ovanligt och udda beteende (anomalier). Genom att införa verktyg som klarar detta kan havsövervakare få tidig förvarning om hot och brott.

Intelligenta metoder för filtrering krävs för att hantera överflödet av information och möjliggöra effektivt beslutsfattande. 

I AI-ARC kommer RISE att utveckla metoder för anomali- och avsiktsidentifiering som hjälper havsövervakare att upptäcka fartyg som begår brott. En demonstration kommer att genomföras i samarbete med Kustbevakningen.

Sammanfattning

Projektnamn

AI-ARC

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2021-2024

Total budget

EUR 6 900 000

Partner

Kustbevakningen, Laurea University of Applied Sciences, University of Turku, Fraunhofer, EOS, Ventura, National Maritime College Ireland, Icelandic Coastguard, UK Maritime & Coastguard Agency, Hellenberg International Oy, TREE Technology S.A., Irish Naval Service, JRCC Norway, University of Portsmouth, Thales Alenia Space, Telespazio, Sampas A.S, EU SatCen, Universidad Politecnica de Madrid, Athanor

Finansiärer

EU H2020 Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
13.Bekämpa klimatförändringarna
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Pontus Svenson

Kontaktperson

Pontus Svenson

Senior Forskare

Läs mer om Pontus

Kontakta Pontus
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.