Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
AGRARSENSE Kickoff

AGRARSENSE

Ett nytt projekt tar produktiviteten inom jord- och skogsbruket till nästa nivå. Konsortiet kommer att utveckla europeisk toppmodern teknik inom elektroniska komponenter och system för framtida behov, bygga upp Europas motståndskraft i kritiska sektorer och bidra starkt till hållbarhetsmålen och till att mildra klimatförändringarna.

  • Små, medelstora och stora företag samarbetar med RTO för att utveckla avancerade tekniska lösningar inom elektroniska komponenter och system.
  • FoU omfattar sensorer, relaterad integration, programvara, anslutningsmöjligheter och datahantering.
  • Fokus på forskning och utveckling inom säkerhet (safety och security) och tillförlitlighet samt på plattformar för autonoma rörelser och robotik.

Tillräcklig livsmedelsförsörjning är en global utmaning som påverkas av de snabbt ökande effekterna av klimatförändringar, försörjningskedjor, brist på arbetskraft samt politisk och militär aggression, för att nämna några exempel. Vi behöver öppen och förbättrad produktivitet inom jord- och skogsbruket och enkel tillgång till den senaste tekniska innovationen och automatiseringen. En mer hållbar användning av gödselmedel och bevattning är också nyckeln till att rädda klimatet. Därför kräver den europeiska motståndskraften effektiva tekniska lösningar som sträcker sig från hårdvara till holistisk datahantering.

Fokus på livsmedelstrygghet, förbättrad produktivitet inom jord- och skogsbruket

AGRARSENSE-projektet, som lanserades i januari 2023, svarar på dessa behov genom att utveckla teknik för sju olika användningsfall som representerar sju olika vinklar på dagens europeiska jord- och skogsbruk: Växthus, vertikalt jordbruk, precisionsvinodling, jordbruksrobotar, skogsmaskiner och optimal markförvaltning och gödsling samt jordbruksrelaterad vattenförvaltning. FoU inom forskning och utveckling av elektronikkomponenter och systemrelaterad teknik omfattar t.ex. växt-, jord- och vattensensorer och tillhörande integrering, samt programvara, anslutningsmöjligheter och lösningar för datahantering. FoU inom säkerhet, trygghet och tillförlitlighet samt plattformar för autonoma rörelser och robotik banar väg för fullt kommersiellt utnyttjande av projektresultaten.

AGRARSENSE samlar sammanlagt 52 partner från 15 EU-länder

"Vi är stolta över att driva europeisk innovation genom AGRARSENSE-projektet", säger Peter Assarsson från Komatsu Forest AB, en av våra svenska partner och övergripande samordnare för projektet. "Projektet har som mål att uppnå anmärkningsvärda tekniska och ekonomiska effekter, inte bara genom att utveckla banbrytande lösningar för slutanvändarna, utan även för projektpartnerna och samhället i stort. Fram till 2030 förväntas den nya teknik som utvecklas inom AGRARSENSE generera 250 miljoner euro i ny omsättning för de deltagande företagen. Dessutom syftar projektet till att utveckla 49 nya produkter, 80 nya partnerskap, hundratals nya arbetstillfällen och många investeringar", tillägger han.

RISE-teamet, som leds av Marvin Damschen, kommer att fokusera på det svenskledda användningsfallet för skogsbruk och dessutom delta i användningsfallet för precisionsvinodling. RISE:s huvudsakliga verksamhet kommer att öka säkerheten och cybersäkerheten på skogsbruksarbetsplatser där autonoma maskiner ingår. Teamet kommer att arbeta med utvecklings-, bedömnings- och valideringsmetoder för att bana väg för autonoma skogsmaskiner till de europeiska marknaderna, där det fortfarande saknas standarder och bestämmelser för denna typ av maskiner.

Sammanfattning

Projektnamn

AGRARSENSE

Status

Pågående

RISE roll i projektet

deltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

€ 51 216 000 (RISE: € 1 014 000)

Finansiärer

Vinnova, EU Chips Joint Undertaking

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
6.Rent vatten och sanitet
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Marvin Damschen

Kontaktperson

Marvin Damschen

Forskare

+46 10 516 61 22

Läs mer om Marvin

Kontakta Marvin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.