Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

15-minutersbygden - Nytänkande mobilitet i framtidens bygdekärna

Projektet syftar till att utforska och visa på nya sätt att samarbeta och skapa mobilitetslösningar för att stärka livskvaliteten i glesbygder. Projektet ska resultera i en prototyp som exemplifierar innovativa mobilitetslösningar som kan bidra till en livskraftig glesbygd. 

Projektet bygger på förståelsen för att innovation inom mobilitetssystemet är avgörande för att öka tillgängligheten, stärka livskvaliteten och öka konkurrenskraften i glesbygder. Visionen är att resultaten från projektet ska fungera som katalysator för positiv utveckling i glesbygder genom att inspirera och öppna upp för nya vägar framåt. Vi vill främja en mer effektiv användning av lokala initiativ och resurser för att skapa en mer hållbar och livskraftig miljö. Vi strävar också efter att tydliggöra kopplingen mellan mobilitet och social hållbarhet för att stödja framtida landsbygdsutveckling. 

En sekundär målsättning i projektet är att utforska och främja nya samarbetsformer mellan olika aktörer med inflytande över framtida mobilitetslösningar för att skapa en gemensam, samskapande process. 

Samskapande process för framtagning av framtidsprotoyp 

RISE leder projektet och står även för expertis inom designmetodik, facilitering, spekulativ design, framsyn och mobilitet. Boden kommuns servicepunkter i Harads och Gunnarsbyn kommer att fungerar som utgångspunkt för framtidsprototypen och deltar aktivt i den samskapande processen. Freelway deltar i projektet som expert, med gedigen erfarenhet av effektivisering och samordning av mobilitet och transporter.

Som intressenter i projektet delta föreningen Tavelsjö-och Rödåbygdens Utveckling, Bygdsam-föreningar i Örnsköldsvik, Gällivare kommun samt Näringsliv och samhälle, Region Norrbotten. Syftet med nätverket är att skapa ett kunskapsutbyte via digitala inspirationsträffar, för att ge inspel till och hämta inspiration från projektets samskapande process och framtidsprototypen.

Processsen består av en samskapande kreativ process i fyra faser; 

  • Kartläggning av förutsättningar för mobilitet
  • Visionsarbete för framtidens bygdekärna
  • Möjligheter och användarscenarios
  • Prototyp

Framtidsprototypen ska gestaltas utifrån platsen och konkretisera en framtida verklighet. Den ska vara möjlig att utvärdera och uppleva av invånare i bygden så väl som för allmänheten.

Sammanfattning

Projektnamn

15-minutersbygden

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten

RISE roll i projektet

Projektledning samt expertis inom designmetodik, facilitering, spekulativ design, framsyn och mobilitet

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

650000

Partner

Freelway - Innovativa mobilitetslösningar

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Elin Hollström

Kontaktperson

Elin Hollström

Project manager

0730407743

Läs mer om Elin

Kontakta Elin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kristin Hammarberg

Kontaktperson

Kristin Hammarberg

+46 10 228 46 65

Läs mer om Kristin

Kontakta Kristin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.