Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utvärdering och visualiseringsverktyg

Datadrivna digitalt beslutsstöd med hjälp av interaktiva utvärderings- och visualiseringsverktyg som kvantifierar och visualiserar de effekter (eller icke-effekter) som uppstår vid exempelvis förändrade processer, införande av innovationer och nya lösningar, interventioner etc. är efterfrågade av många kommuner och andra offentliga aktörer.

Effektiv kommunikation mot en bred publik av användare

RISE roll som en oberoende tredje part med sin tvärvetenskapliga kunskap och expertis ska bedriva forskningsverksamhet riktad mot samhällsutmaningar. Parallellt är det lika viktigt att sprida forskningsresultat t.ex. genom online utvärderings- och visualiseringsverktyg som tillhandahåller samhälle med solid kostnad/nytta/effekt (ekonomisk, miljömässig och/eller social/hälsorelaterad) eller rent teknisk utvärdering och visualisering av t.ex. en specifik innovation, ny digital tjänst eller tekniska lösningar. Genom dessa oberoende forskningsbaserade onlineverktyg blir offentliga aktörer (region, kommuner, statliga myndigheter) ofta upplysta och inspirerade till adoption eller investering av nya digitala tjänster eller innovativa tekniska lösningar som i sin tur kommer att främja verksamheten för de företag/leverantörer som levererar dessa nya tjänster eller lösningar. Under tiden kan företagen/leverantörerna också bli upplysta och inspirerade av dessa onlineverktyg, t.ex. för bättre förståelse för de samhällets behov/utmaningar som i sin tur kommer att främja vidareutveckling av deras produkter/teknologier, antingen självständigt eller kan till och med samarbeta med RISE för att bättre möta de samhällets utmaningar i t.ex. klimatförändring och digital transformation i alla aspekter av vårt samhälle.

Vår tvärdisciplinära expertis

Längs det här spåret har vi på RISE unik expertis inte bara inom utveckling av gemensam online visualiseringsplattform infrastruktur, utan också i att integrera forskningsbaserade modellen för effektutvärdering i den utvecklade visualiseringsplattformen för att etablera allmänt tillgängliga interaktiva online utvärderings- och visualiseringsverktyg för att sprida forskningsresultat av effektutvärdering till en bred publik av användare. Vår expertis har genom åren manifesterats av flera utvecklade mycket uppskattade forskningsresultat baserade onlineverktyg, som även kan fungera som digitalt beslutsstöd för offentliga sektorns intressenter för att t.ex. införa en ny digital tjänst i en kommun.

Länkar till flera online interaktiva utvärderings- och visualiseringsverktyg som vi har utvecklat:

Jie Li

Kontaktperson

Jie Li

Forskare

+46 10 228 41 39

Läs mer om Jie

Kontakta Jie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Håkan Cavenius

Kontaktperson

Håkan Cavenius

+46 73 065 18 93

Läs mer om Håkan

Kontakta Håkan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.