Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utvärdering av tekniker och processer för produktion av förnybara drivmedel och kemikalier

RISE erbjuder en möjlighet att utvärdera tekniker och processer som kan bidra till en ökad och effektiviserad produktion av förnybara drivmedel och kemikalier. Utvärderingarna baseras på tekno-ekonomi, klimatprestanda och systemanalys.

Med hjälp av vår expertis att utvärdera omvandlingsprocesser med avseende på teknoekonomiska och klimatmässiga prestanda kan utvecklingen av energi-, kostnads- och klimateffektiva processer påskyndas. Vår expertis är tillämpbar både i tidigt processutvecklingsstadie och för kommersiella processer.

Typiskt utvärderas produktionstekniker, eller kombinationer av dessa, med avseende på:

  • Produktionskostnad, inklusive investerings- och driftskostnader
  • Miljöprestanda, ofta mätt som växthusgasreduktion jämfört med alternativa fossila produkter
  • Produktionspotential, till exempel begränsat av råvarutillgång

För nya processer, som är under utveckling, kan frågeställningar till exempel vara att prioritera olika utvecklingsvägar och styra teknikutveckling. Vi kan bland annat identifiera flaskhalsar där vidare processutvecklingsarbete behövs för att drastiskt förbättra kostnadsprestanda hos en process. Baserat på processdata eller konceptuella data kan vi genom simuleringar och beräkningsstudier utvärdera optimala processförhållande samt processval. Vårt arbete sker ofta i samma projekt som utför teknikutveckling för att maximera synergierna.

För kommersiella processer kan analyser av denna typ användas för att utvärdera och jämföra olika tillgängliga teknikalternativ, bedöma effekten av integrering och uppskatta lönsamhet för en produktionsanläggning under planering. Vi kan i detta sammanhang bidra med allt från tidiga konceptuell studier till stöd under ingenjörsarbete som förberedelse för ett anläggningsbygge.

Projekten vi arbetar i är av grundläggande eller tillämpad karaktär, ofta kopplat till eller på uppdrag av t.ex. kemiindustrin, petroleumindustrin, massa- och pappersindustrin, transportsektorn samt bioraffinaderiföretag. Ofta är råvarorna restprodukter från skogsindustrin och jordbruket, t.ex. grot (grenar och toppar), bark, sågspån, lignin, halm samt slam. Exempel på processer och tekniker som vi arbetat med är förgasning, pyrolys, hydrotermisk förvätskning (HTL), ångreformering, vätebehandling, fermentering och rötning.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.