Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Troubleshooting visar vad materialet innehåller

Organiska och oorganiska föreningar, ytor, grundämnen och mycket mer går att identifiera med hjälp av den teknik troubleshooting använder. FT-IR, ljusmikroskopi och SEM/EDX är vanligast men även GC-MS, separationstekniker används också för att lösa de problem som processer och produkter stöter på.

Nästan alla typer av prover kan studeras och exempel på några är: Identifiering av föreningar i fast eller flytande form utan provberedning. Analyserna är både kvalitativ/kvantitativ. Den är användbar i samband med problemlösning, reklamationer, stöd till slutkund och kvalitetskontroll av olika råmaterial.

Typer av prover: Massa, papper, kartong, avskrap, prickar, gummiduk, tryckt slutprodukt, lösningar, oljor, smetar, inkruster, bigar.

Olika organiska föreningar: Polymerer, biomolekyler (ligniner, kolhydrater, oligosackarider, polysackarider, cellulosa, vitaminer), aromatiska föreningar, alifatiska föreningar, kolväten.

Olika molekylgrupper: Alkaner, alkener, arener, alkyner, arener, estrar, karboxylsyror, alkoholer. 

Oorganiska föreningar: Karbonater, karbider, metallorganiskt, komplex, mineraler, halogenider, sulfater.

Exempel på material: avskrap, prickar, gummiduk, tryckt slutprodukt, lösningar, inkruster, metaller.

Mer information

Att tänka på när ni skickar era prover:

Avskrap i burk vid provtagning

Markera inte för nära defekten/problemet

Friläggning utförs på RISE i Örnsköldsvik

Skicka referenser
- Process- och funktionskemikalier/material
- Bra referensprov att jämföra med problem/dåligt prov

Kontaktperson

Jessica Sjöstedt

+46 10 722 32 38

Läs mer om Jessica

Kontakta Jessica
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…
Tjänst

Svepelektronmikroskopi ser ytstruktur, topografi och grundämnen

Processer är ofta varma och fuktiga som skapar goda miljöer för bakterier, utfällningar samt andra icke önskvärda företeelser som bidrar till störningar och nedklassning av slutprodukter. Svepelektronmikroskopi (SEM/XDS) har ett s…
Tjänst

Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar

FT-IR Fourier Transform Infrared Spectroscopy, används huvudsakligen för positiv identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar i komplexa prover. Nästan alla typer av prover i mycket små prover, till exempel prickar o…
Tjänst

Analysera metaller med låga detektionsnivåer

RISE är specialiserade på analyser av skogsindustriella prover. Fasta prov som flis, massa eller vätskeform som tex svartlut.
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor så som kokvätskor, jästankar och svartlut är viktigt inom traditionella skogsindustriella processvätskor och material, liksom inom bioraffinaderiområdet.
Tjänst

Troubleshooting ger dig lösningar på problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Tjänst

Analyser av kolhydrater och anjoner i cellulosaprocesser

Processkontroll inom cellulosaindustrin är nödvändig för att reducera körbarhetsproblem och att analysera kolhydrater och anjoner, exempelvis oxalat-, klorid-, sulfit-, sulfat- och tiosulfatjoner, kan ger en ökad kunskap om kemik…
Område

Träteknik

När vi färdas genom det svenska landskapet är trä det vanligaste materialet vi ser. Vårt behov av hållbara och förnyelsebara material ökar efterfrågan på kunskap om trä, virke och träbyggande. Inom Träteknik jobbar vi med hur trä …