Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Träprodukter, Engineered Wood Products, KL-Trä, Limträ, Skivmaterial, Virke

Träprodukter omfattar värdekedjan från konstruktionsvirke till Engineered Wood Products (EWP) t ex KL-trä, LVL, Limträ, Träbaserade skivmaterial/material/produkter. Där ingår också arbete med standardisering och regelverk för byggande. RISE hjälper Sveriges industrier att använda trä på bästa sätt och bygga en hållbar och cirkulär trävärdekedja.

RISE forskar kring, utvecklar, mäter och utvärderar t.ex. byggnadsmaterial, byggnadsdelar och hela byggnader där trä används. RISE forskar och utvecklar även produktionsmetoder och finner, tillsammans med kunder och partners, nya sätt att nyttja träprodukter. Vi ger stöd och hjälp med kvalitetssäkring eller verifiering av prestanda i hela byggnader eller av byggprocessen.

RISE forsknings- och utvecklingsverksamhet finns bland annat inom områdena hållfasthet, fuktmätning samt industriellt byggande. Vi samarbetar med flera universitet och högskolor och deltar i ett flertal nationella och internationella forskningsprojekt. Vi har även nära samarbeten med stora och små företag och olika organisationer som till exempel TMF, Svenskt trä, Träcentrum Norr och Smart Housing Småland.


Kontaktperson

Göran Berggren

Ingenjör

+46 10 516 62 30
goran.berggren@ri.se

Läs mer om Göran

Kontaktperson

Karin Sandberg

Senior Forskare

+46 10 516 62 41
karin.sandberg@ri.se

Läs mer om Karin