Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Träbyggande och träkonstruktioner

Byggande i trä av olika typer av konstruktioner har ökat starkt sedan 1994, då den förändrade europeiska konstruktionsstandarden innebar att man får bygga mer än två våningar i trä. Sedan dess har intresset för området vuxit stort i Sverige och i resten av världen med fler höga träbyggnader och andra typer såsom träbroar och torn.

Genom en utökad användning av förnyelsebara material och en effektiv byggprocess skapas ett mer hållbart samhällsbyggande. RISE har under många år arbetat med denna utveckling i många olika områden och har omfattande expertis och tjänster inom träkonstruktion. Våra experter har möjlighet att hjälpa till med olika typer av frågeställningar i alla skeden av byggprocessen och från många olika typer av aktörer såsom kommuner, fastighetsägare, arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och byggsystemleverantörer. Medarbetarna hos RISE arbetar i projekt riktade mot ett flertal typer av träkonstruktioner såsom:

 • Flervåningshus - med stomme i KL-trä, limträ, LVL, lättbalkar eller regelstommar
 • Höga hus i trä, fler än 16 våningar
 • På-, till och ombyggnationer
 • Hallar och arenor
 • Träbroar 
 • Specialkonstruktioner såsom torn, vindkraftverk med mera

Kompetens finns kring utformning, beräkning, modellering, provning (i laboratorium och i fält), standarder och Eurokod 5 samt underhåll och skadeutredningar. Våra experter kan bidra med kompetens inom ett flertal av de tekniska frågeställningar som är vanliga för träkonstruktioner såsom:

 • Val av byggsystem
 • Statik, stabilitet och hållfasthet
 • Svikt, vibrationer, svaj och akustik
 • Brandsäkerhet
 • Fuktsäkerhet
 • Industriellt byggande
 • Standarder och normer

RISE har också deltagit i skrivande av ett flertal handböcker och best practice guider kring träbyggande, KL-trä, limträ, träbroar och brandsäkra trähus. Dessa finns till försäljning hos Svensk byggtjänst och i några fall nedladdningsbara hos Svenskt Trä.

RISE har också tillgång till ett flertal laboratorier för test av träkonstruktioner såsom mekaniska och dynamiska egenskaper, akustik, fukt och brand. RISE medverkar också i ett flertal nätverk inom området såsom Trästad Sverige, Träcentrum Norr och Centrum för byggande och Boende i Trä, WoodRise Alliance, Smart Housing Småland mfl. Vi samverkar också med ett flertal universitet och institut i Sverige och världen vilket ger ett bra nätverk.

 

Marie Johansson

Kontaktperson

Marie Johansson

Senior forskare

+46 10 516 62 51

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Träteknik

När vi färdas genom det svenska landskapet är trä det vanligaste materialet vi ser. Vårt behov av hållbara och förnyelsebara material ökar efterfrågan på kunskap om trä, virke och träbyggande. Inom Träteknik jobbar vi med hur trä …
Projekt

Dynamisk respons hos höga trähus vid vindlast

Syftet med projektet är att genomföra fullskalig studie för att mäta de dynamiska egenskaperna hos ett antal höga träbyggnader i Europa och utifrån dessa resultat utveckla representativa FE-modeller för att förutsäga vibrationsres…
Projekt

Ny Europeisk metod för att utvärdera fasaders brandprestanda

Projektets mål är att slutföra metodiken för utvärdering för fasaders brandprestanda vilket innebär att en ny europeisk metod tas fram och valideras, inklusive klassificering. Projektet bildades genom en anbudsförfrågan inom &quot…
Berättelse

Vindkraftverk i trä levererar klimatneutral energi

Världens energibehov fortsätter att öka, och en allt större del av Europas energi kommer från vindkraft. I Göteborg verkar ett företag som har receptet på klimatneutral vindkraft: Modvion utvecklar höga vindkraftverkstorn byggda i…
Projekt

The future biobased construction and housing

Bara på engelska.
Test & demo

Konstruktionsvirke och limträ

Hanterar provning och utvärdering av konstruktionsvirke, limträ samt liknande limmade produkter.
Projekt

Timber on Top – cirkulärt biobaserat byggande

Projektets mål är att tillgodose befintliga byggnader lösningar för förtätning och förlängd livslängd med hjälp av vidbyggnader med återanvändbara biobaserade prefabricerade byggsystem.