Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Jordbrukets energiomställning

Man brukar ibland skämtsamt säga att maten vi äter består av olja. Det ligger faktiskt mycket sanning i det. Det går åt stora mängder importerad olja och gas för att driva livsmedelsproduktionen. Därutöver går det åt stora mängder el. Det pågår just nu ett stort arbete med att förflytta produktionen mot en mer hållbar situation.

Vår svenska matproduktion och då primärproduktionen i synnerhet står inför en mycket svår utmaning då energianvändningen måste gå från ett stort fossilenergiberoende till en grön matproduktion. Med primärproduktionen menas det som sker på åkrar, fält, växthus och ladugårdar hos våra lantbrukare. Det vill säga vegetabilie och animalieproduktion fram tills den lämnar gårdsgrinden, därefter tar livsmedelsförädlingen vid.

I Statens offentliga utredning SOU 2021:67 Vägen mot fossiloberoende jordbruk, beskrivs hur viktigt det är att nå en grön omställning snabbt.   I utredningen beskrivs även de betydande svårigheter som detta kan komma att medföra.

Branschen själva har deklarerat sin ambition via "Färdplan för Fossilfri Konkurrenskraft Lantbruksbranschen”

Det finns tre poster som framför allt drar mycket fossil energi. Det är drivmedel till maskiner, värme och torkning samt användning av mineralgödsel.

Branschen själva siktar på att år 2030 ska drivmedel och tork/värme vara 100% fritt från fossil energi.

Kvotplikten för diesel idag betyder att vi har ungefär 29% grön inblandning. Regeringens ambition i dagsläget är att nå 66% till 2030. Det betyder att Lantbruket måste gå snabbare fram själva och finna andra metoder för att kunna nå 100%

Det finns en stor vilja i branschen att finna metoder till att gården ska bli självförsörjande på energi. Det kan öka förutsättningarna för resilient matproduktion samt en mer stabil och till och med gynnsam ekonomi, som inte styrs av omvärldens energipolitik.

RISE jobbar aktivt i dessa frågor och stöttar branschen i utvecklingsprojekt, alltifrån jordbruksmaskiner med alternativa drivlinor till egenproduktion av energi från sol och vind eller framställning av biogas som några exempel.

Vi tror att vätgas och/eller ammoniak kommer att vara en viktig del av energiomställningen på gårdar. Det medför möjligheter att lagra energi som produceras av till exempel sol och vind i ett lager för en hel säsong, för att sedan konverteras tillbaka till el eller användas i förbränning eller som drivmedel till en  fältmaskin.

Vi arbetar aktivt med dessa frågor och bedömer att vi snart har den tekniken på prov hos några mycket intresserade lantbruk.

Utredningsarbeten som RISE gjort pekar på en ny typ av riskhantering med den nya typen av teknik. Riskerna bedöms inte bli större än vid konventionell hantering av motorbränslen, men annorlunda.

Detta åskådliggörs bland annat i en utredning RISE utfört,   beställd och finansierad av Länsförsäkringars Forskningsfond. Se länk här bredvid

Mer information

Vårt erbjudande:

Vi kan vara part inom Forskning, utveckling och demonstration för lantbruk med självcirkulerande energisystem.

 För nedladdning här under:   

 

Ola Pettersson

Kontaktperson

Ola Pettersson

Senior projektledare

Läs mer om Ola

Kontakta Ola
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jonas Engström

Kontaktperson

Jonas Engström

Forskare

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Kontakta kundservice

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.