Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Solceller som byggprodukt

Kan solceller bli en naturlig del av vår bebyggda livsmiljö? Vad krävs för att solcellsanläggningar ska bli väl integrerade - tekniskt, funktionellt och estetiskt - i byggnationen? RISE kan erbjuda en bredd av oberoende spetskunskap och testinfrastruktur för att stötta utvecklingen av era nya idéer, produkter och system.

En lokal produktion av el, så nära konsumenten som möjligt, avlastar elnätet, utnyttjar redan bebyggda ytor och skapar bättre kontroll över elkostnader för fastighetsägaren. Nyttjas solcellerna i sig som ytskikt eller tätskikt kan det bidra till att minska byggnadens klimatpåverkan och resursanvändning genom att ersätta annat byggmateriel.​ 

Vilka är utmaningarna? 

När solceller nyttjas som byggprodukter är utmaningen består i att ta hänsyn till krav från olika discipliner. Exempel på områden att väga samman:

• Tekniska aspekter som infästningar och brandegenskaper på systemnivå.

• Funktionella aspekter som möjlighet till underhåll, utbyten och återbruk.

• Estetiska aspekter för allmän acceptans och en god gestaltad livsmiljö.

 För detta krävs en samlad insats från en bredd av expertområden för att brygga mellan energisystem och byggnadsteknik.  

Vad kan vi erbjuda? 

RISE erbjuder en väl organiserad plattform med lättillgänglig testinfrastruktur och tillgång till teknisk och affärsmässig support som kan bidra till en snabbare utveckling av solelens symbios med bebyggelsen. Exempel på våra erbjudanden:

 • Tillgång till laboratorier och utrustningar i världsklass för test, utvärdering, utveckling och verifiering
 • Kostnadsfri support genom kvalificerade projekt- och examensarbeten vid högskolor och universitet
 • Resurser och expertis på konsultbasis eller i partnerskap beroende på uppdrag/projekt
 • Ett internationellt nätverk med tillgång till global expertis och innovativa företag.
 • Processledarskap för olika typer av externt finansierade projekt.

RISE kan stötta utvecklingen av projektidéer genom att formera ett konsortium av ”rätt” aktörer, hitta lämplig utlysning, skriva ansökan samt leda och administrera projektet. 

Vilka kan dra nytta av vårt erbjudande?

Genom anpassade upplägg samarbetar RISE med aktörer längs hela värdekedjan.       

 • Som fastighetsägare, arkitekter och konsultteam kan ni prova befintliga produkter i nya sammanhang och lösningar. 

 • Som byggentreprenör kan ni få hjälp att granska eller testa potentiella samarbetspartners nya produkter.   

 • Som importör, utvecklare eller leverantör av nya lösningar kan ni få stöd från idé till färdig produkt  

Vi tror att nya lösningar skapas när idégivare, entreprenörer, experter och användare möts.

Mer information

Vi erbjuder ett nationellt nätverk av kunskap och erfarenheter i en testbädd för solceller som byggprodukter och byggdelar i systemlösningar. Vi samlar expertisområden utifrån behov: ​ 
 

 • Prestanda, kvalitet, ekonomi, praktiskt installationsarbete, demonstration

 • Elsäkerhet, elkvalitet och EMC  

 • Klimatskal: regntäthet, fukt, vind, snölast  

 • Brandfrågor och personsäkerhet  

 • Mekanisk hållfasthet, vibrationer och stötar

 • Återvinning, LCA, Klimatavtryck  

 • Certifiering, CPR och CE-märkning  

 • Glas: Hållfasthet, färgning, laminering, reptålighet, återvinning

 • Trä: Konstruktion, fästelement, åldring

 • Materialteknik: Åldring, korrosion, limning, ytbehandling, materialåtervinning

 • Dagsljus, reflexer  

 • Tillgänglighet, användar- och beteendefrågor, inkludering  

 • Visualisering, AR/VR, 3D -modellering  

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.