Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Laddbara fordon i smarta hem

Laddbara fordon har potential att minska utsläppen av växthusgaser. Ju snabbare omställning desto bättre för miljön och samhället. Även om försäljningen av laddbara fordon ökar så finns flera hinder för ett snabbt genomslag, t.ex. ekonomi och användarvänlighet.

I slutändan är det kunderna som avgör om värdet av laddbara fordon är tillräckligt högt för att välja ett sådant i stället för de fossilbränslealternativ som nu dominerar marknaden.

Utrullningen av laddbara fordon kan snabbas på av den utbyggnation av solceller och annan förnybar elproduktion som pågår. När prosumenter genererar sin egen el finns det ekonomiska incitament för att lagra egenproducerad el lokalt i huset i stället för att skicka ut överskottet på nätet, om betalningen för överskottselen är låg och kostnaden för el från elnätet är hög. Laddbara fordon kan vara mottagare av den laddbara elen, tillsammans med eventuella lokala batterilager, varmvattenberedare och andra elkonsumenter. Med lokal energilagring som möjliggör lastbalansering i huset finns ekonomiska vinster i form av möjlighet att ha en lägre säkring i huset, samt att elpriset hos vissa elbolag baseras på effektuttag snarare än energiuttag. Men viktigare för en snabb utrullning är kanske drivkrafter hos människor att vara självförsörjande och bidra till hållbarhet.

Det finns potential att påskynda omställningen till såväl laddbara fordon och egenproducerad förnybar el, men det förutsätter att involverade aktörer förstår sin roll och i samverkan förbereder sina produkter för framtidens möjligheter. Fordonstillverkare vill inte bara öka sina marknadsandelar utan göra det med produkter som har låg miljöpåverkan och bidrar till att minska fossilberoendet i samhället genom att vara marknadsdrivande inom vissa segment. Energibolag vill bidra till en omställning genom förnybar och miljövänlig energiproduktion och fossilfritt transportsystem och behöver hantera ökad variation av tillgång och efterfrågan i elnätet samt förändrat konsumentbehov som adderar till ökad volatilitet, och undersöker hur tekniken kan användas till att få till en jämn effektkonsumtion i nätet för att hålla nere kostnaderna både för kund, bolag och samhälle. Smart laddning av elfordon kräver insikter i hur övriga omkringliggande förbrukare och aktörer beter sig, t.ex. behöver intelligensen i laddinfrastrukturen synkroniseras med den i övriga styrda enheter, annars kan system-of-systemet bli allt annat än smart. Andra aktörer skönjer också en ökad marknad där det finns möjlighet att kombinera affärer och miljönytta. I slutändan är samhällsnyttan med en väl fungerande lösning en snabbare omställning till ett fossilfritt och miljövänligare energi- och transportsystem.

RISE bedriver forskning inom smarta hem med egengenererad el, exempelvis från solpaneler på taket, och där laddbara fordon är en av flera förbrukare som måste laddas smart för att hålla nere kostsamma effekttoppar. Det finns flera forskarperspektiv, bland annat vad användarna vill ha eftersom det i slutändan är kunderna som skall investera, förstå och använda funktionaliteten.

Ett viktigt forskarperspektiv är därför att få ihop delarna på ett bra sätt, där både arkitekturfrågor och gränssnitt blir viktiga att bestämma och så småningom skapa standarder för. En del av problematiken ligger i att det inte bör vara ett företag som erbjuder en helhetslösning, eftersom det låser in kunden vilket på sikt är dåligt, utan flera aktörer/företag bör kunna erbjuda tjänster och erbjudande som fungerar effektivt ihop.

Skall effekttoppar kapas på ett effektivt sätt så behövs information om vad som sker framöver, till exempel vilken solinstrålning som förväntas framöver, hur utomhustemperaturen förändras etc. Ett intressant forskningsområde är vilken prediktiv information som skall tillhandahållas och hur energihanteringsfunktionaliteten som kapar effekttoppar skall designas; rätt designat undviker man att de laddbara fordonen laddas när övriga energiförbrukare i huset är på.

Det kommer att fordras mycket forskning att innovera fram bra kundlösningar kopplade till laddning och smarta hem. Det går även att lyfta blicken och se vad en kapning av effekttopparna i smarta hem får för konsekvenser på elnätet utanför huset. En jämn belastning kommer rimligen att hålla nere elpriserna, eftersom kostnaderna är starkt förknippade med maxeffekter i nätet både avseende elproduktion och distribution.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.