Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Skogsbrand

I medeltal rycker räddningstjänsten ut på ca 5000 larm om brand i skog och mark per år. De flesta av dessa är små och de senaste 200 åren har den brända arealen i Sverige minskat med över 99 %. Men förändringar i samhälle och klimat indikerar att allvarligare incidenter blir mer vanliga framöver.

På RISE forskar vi om riskmodeller för spridning och antändning av gräs- och skogsbränder, om antändning av byggnader från vegetationsbränder samt om hur samhället förbereder sig på och svarar upp mot insatser.

Nyheter

Modeller för bränslet i svenskt skogsmark. RISE och SLU har kartlagt bränsleförhållanden i svensk skogsmark. Här finns sammanfattande rapport. Till höger kan bränslemodeller anpassade till brandbeteendeprogrammet BEHAVE laddas ner.  

Översikt Skogsbränder i Sverige. I en rapport, publicerad av MSB, redogör vi för trender och mönster bland skogs- och gräsbränder i Sverige. Avgörande för de stora incidenterna de senaste åren är inte bara exceptionella väderförhållanden utan också strukturella förändringar i brandförsvar, resurser, markanvändning och strategier. 

RISE utvecklar modell för Gräsbrandsvarning. RISE har, tillsammans med SMHI och SLU utvecklat en gräsbrandsmodell för Sverige som tas i bruk under säsongen 2021. Länk till brandriskkartor och förklarande rapport.

RISE har tillsammans med Mittuniversitetet studerat frivilliginsatser vid Branden i Västmanland, 2014. 

Skogsbruksmaskiner i arbete har under senare år varit orsak till ett antal av de stora bränderna i Sverige, även om dess andel av alla antändningar är liten. Dessa bränder finns kartlagda här: Svenska, Engelska

Projekt

Frida Vermina Plathner har beviljats ett postdok-projekt från MSB som handlar om validering av brandbeteende i svensk vegetation. 

Landscape management in the Wildland-Urban Interface. RISE arbetar med Mittuniversitetet samt SLU i Uppsala och Umeå för att hitta barriärer och lösningar för bebyggelsenära skogar som gynnar bostadsområden i ett framtida förändrat klimat. Projektet finansieras av FORMAS.  

FirEUrisk. RISE deltar som svensk partner i EU-projektet FirEUrisk som strävar efter en integrerad riskhantering av bränder i Europa. 

DRYADS. RISE Fire Research AS i Trondheim leder ett av de största europeiska skogsbrandsprojekten någonsin finansierat av EUs Green Deal. För mer info, kontakta ragni.mikalsen@risefr.no

 

 

Johan Sjöström

Kontaktperson

Johan Sjöström

Forskare

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Kontakta kundservice

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.