Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Skogsbrand

I medeltal rycker räddningstjänsten ut på ca 5000 larm om brand i skog och mark per år. De flesta av dessa är små och de senaste 200 åren har den brända arealen i Sverige minskat med över 99 %. Men förändringar i samhälle och klimat indikerar att allvarligare incidenter blir mer vanliga framöver.

På RISE forskar vi om riskmodeller för spridning och antändning av gräs- och skogsbränder, om antändning av byggnader från vegetationsbränder samt om hur samhället förbereder sig på och svarar upp mot insatser.

Nyheter

Brandspridning och beteende för bränder i Svensk skogsförna från en fältstudie och sammanfattas i en kort artikel som kommer att presenteras vid IX International Conference on Forest Fire Research, november, 2022. 

Svenska insatsledares förståelse för brandbeteende och deras insatstaktik har studerats och en kort artikel presenteras på IX ICFFR.

Populärvetenskapliga radioprogram om skogsbränder

Vilka faktorer skyddar bäst hus från skogsbränder? En ny artikel i Safety Science av Frida Vermina Plathner med flera beskriver faktorer för att öka skyddet av ditt hem.  

Modeller för bränslet i svenskt skogsmark. RISE och SLU har kartlagt bränsleförhållanden i svensk skogsmark. Här finns sammanfattande rapport. Till höger kan bränslemodeller anpassade till brandbeteendeprogrammet BEHAVE laddas ner.  

Översikt Skogsbränder i Sverige. I en rapport, publicerad av MSB, redogör vi för trender och mönster bland skogs- och gräsbränder i Sverige. Avgörande för de stora incidenterna de senaste åren är inte bara exceptionella väderförhållanden utan också strukturella förändringar i brandförsvar, resurser, markanvändning och strategier. 

RISE utvecklar modell för Gräsbrandsvarning. RISE har, tillsammans med SMHI och SLU utvecklat en gräsbrandsmodell för Sverige som tas i bruk under säsongen 2021. Länk till brandriskkartor och förklarande rapport.

RISE har tillsammans med Mittuniversitetet studerat frivilliginsatser vid Branden i Västmanland, 2014. 

Skogsbruksmaskiner i arbete har under senare år varit orsak till ett antal av de stora bränderna i Sverige, även om dess andel av alla antändningar är liten. Dessa bränder finns kartlagda här: Svenska, Engelska

Projekt

Frida Vermina Plathner har beviljats ett postdok-projekt från MSB som handlar om validering av brandbeteende i svensk vegetation. 

Landscape management in the Wildland-Urban Interface. RISE arbetar med Mittuniversitetet samt SLU i Uppsala och Umeå för att hitta barriärer och lösningar för bebyggelsenära skogar som gynnar bostadsområden i ett framtida förändrat klimat. Projektet finansieras av FORMAS.  

FirEUrisk. RISE deltar som svensk partner i EU-projektet FirEUrisk som strävar efter en integrerad riskhantering av bränder i Europa. 

DRYADS. RISE Fire Research AS i Trondheim leder ett av de största europeiska skogsbrandsprojekten någonsin finansierat av EUs Green Deal. För mer info, kontakta ragni.mikalsen@risefr.no

 

 

Johan Sjöström

Kontaktperson

Johan Sjöström

Forskare

+46 72 565 58 55

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.