Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Skogsbrand

I medeltal rycker räddningstjänsten ut på ca 5000 larm om brand i skog och mark per år. De flesta av dessa är små och de senaste 200 åren har den brända arealen i Sverige minskat med över 99 %. Men förändringar i samhälle och klimat indikerar att allvarligare incidenter blir mer vanliga framöver.

På RISE forskar vi om riskmodeller för spridning och antändning av gräs- och skogsbränder, om antändning av byggnader från vegetationsbränder samt om hur samhället förbereder sig på och svarar upp mot insatser.

Nyheter

Vi har studerat Satellitdetektioner av vegetationsbränder 2023. Studien, på svenska och i samarbete med MSB och SMHI, visar att detektion med VIIRS-systemet tillfredsställande positionerar och uppskattar temperaturen av en brand vid klart väder och fri sikt. Det står också klart att det kan vara svårt att se branden för alla skymmande träd och att algoritmen för detektion på våra breddgrader kan justeras för bättre precision.

Tidningen Brandsäkert publicerade en populärvetenskaplig artikel som vi skrivit med titeln Framtidens skogsbrandsrisk ligger i våra händer. Vad vi menar med det kan ni läsa i den fritt tillgängliga artikeln. 

160 års utveckling av brandrisken, eller vädret som gynnar skogsbränder (eng. Fire Danger), har studerats på nio orter i Sverige. Studien, som finansieras av MSB, visar att skogsbrandsrisken har ökat för alla studerade platser från Jokkmokk till Växjö under de sensaste 70 åren. Ökningen är främs driven av minskad relativ luftfuktighet under sommardagar samt ökade dagstemperaturer. Studien, skriven på Svenska, kan laddas ner här .

Gräsbränder och vår svenska varningsmodell finns beskriven i en artikel i  International Journal of Wildland Fire 

Människor styr svenska skogsbränder, inte bara genom antändningar. Vi har studerat över 100 000 svenska vegetationsbränder med avseende på befolkning, storlekar, antändning mm. Resultatet kan du läsa i denna artikel  som publicerades 2023 av Fire Safety Journal. 

Brandspridning och beteende för bränder i Svensk skogsförna från en fältstudie och sammanfattas i en kort artikel som kommer att presenteras vid IX International Conference on Forest Fire Research, november, 2022. 

Svenska insatsledares förståelse för brandbeteende och deras insatstaktik har studerats och en kort artikel presenteras på IX ICFFR.

Populärvetenskapliga radioprogram om skogsbränder

Vilka faktorer skyddar bäst hus från skogsbränder? En ny artikel i Safety Science av Frida Vermina Plathner med flera beskriver faktorer för att öka skyddet av ditt hem.  

Modeller för bränslet i svenskt skogsmark. RISE och SLU har kartlagt bränsleförhållanden i svensk skogsmark. Här finns sammanfattande rapport. Till höger kan bränslemodeller anpassade till brandbeteendeprogrammet BEHAVE laddas ner.  

Översikt Skogsbränder i Sverige. I en rapport, publicerad av MSB, redogör vi för trender och mönster bland skogs- och gräsbränder i Sverige. Avgörande för de stora incidenterna de senaste åren är inte bara exceptionella väderförhållanden utan också strukturella förändringar i brandförsvar, resurser, markanvändning och strategier. 

RISE utvecklar modell för Gräsbrandsvarning. RISE har, tillsammans med SMHI och SLU utvecklat en gräsbrandsmodell för Sverige som tas i bruk under säsongen 2021. Länk till brandriskkartor och förklarande rapport.

RISE har tillsammans med Mittuniversitetet studerat frivilliginsatser vid Branden i Västmanland, 2014. 

Skogsbruksmaskiner i arbete har under senare år varit orsak till ett antal av de stora bränderna i Sverige, även om dess andel av alla antändningar är liten. Dessa bränder finns kartlagda här: Svenska, Engelska

Projekt

Frida Vermina Plathner har beviljats ett postdok-projekt från MSB som handlar om validering av brandbeteende i svensk vegetation. 

Landscape management in the Wildland-Urban Interface. RISE arbetar med Mittuniversitetet samt SLU i Uppsala och Umeå för att hitta barriärer och lösningar för bebyggelsenära skogar som gynnar bostadsområden i ett framtida förändrat klimat. Projektet finansieras av FORMAS.  

FirEUrisk. RISE deltar som svensk partner i EU-projektet FirEUrisk som strävar efter en integrerad riskhantering av bränder i Europa. 

DRYADS. RISE Fire Research AS i Trondheim leder ett av de största europeiska skogsbrandsprojekten någonsin finansierat av EUs Green Deal. För mer info, kontakta ragni.mikalsen@risefr.no

 

 

Johan Sjöström

Kontaktperson

Johan Sjöström

+46 72 565 58 55

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.