Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Riksmätplatsen för volym och flöde

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.

Riksmätplatsen för volym och flöde innehar expertis inom flödesmätteknik vilket innebär mätning av vätskeflöden och bestämning av volym hos olika kärl såsom tankar, volymkärl, glaskolvar och pipetter. Genom korrekta mätningar och kunskap om eventuella avvikelser samt lämpliga kalibreringsintervall minskar risken för felaktiga mätningar och vi kan bidra till direkta besparingar för industrin.

Teknikutvecklingen stöttas genom att vi deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till volym och flödesmätteknik. Som en del av RISE kan vi även vara en oberoende part som kan koordinera samarbete mellan olika företag i projekt och tester. 

Riksmätplatsen för volym och flöde vid RISE förfogar över landets bredaste och noggrannaste resurser för mätningar och kalibreringar inom området. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och ta fram mätmetoder för att kunna möta industrins behov av spårbarhet med den mätosäkerhet som olika tillämpningar kräver. Detta sker både inom nationella och internationella forskningsprojekt, och ofta i samarbete med andra organisationer och intressenter.

Vi har också möjlighet att bistå med mätteknisk expertis antingen det gäller utredningar kring olika typer av mätbehov, frågor som rör kvaliteten kring mätningar eller utbildningsbehov inom utrustningar, mätning och mätosäkerhetsanalys.

Kerstin Mattiasson

Kontaktperson

Kerstin Mattiasson

Civilingenjör

Läs mer om Kerstin

Kontakta Kerstin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.