Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Riksmätplatsen för tryck och vakuum

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina Riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.

Riksmätplatsen för tryck och vakuum är den högsta instansen i Sverige för SI-enheten Pascal (Pa). Riksmätplatsuppdraget innebär bland annat att tillhandahålla spårbara kalibreringar och mätningar av tryck mellan 5·10-6 Pa till 5·108 Pa, gauge-, differens- och absoluttryck.

Att mäta och generera spårbara tryck över 14 dekader kräver att den utrustningen som används är såväl kalibrerad som noggrannt utvärderad. Detta innebär att våra experter har de verktyg som krävs för att leverera kunskap samt spårbarhet till svenskt närningsliv.

Riksmätplatsen deltar inom ett antal forsknings- och utvecklings-projekt i Europa och Sverige. Arbetet möjliggör utveckling av Riksmätplatsens kompetens och projekten som deltas i ligger inom de satsningsområden som har valts ut.

Dynamiska mätningar har länge varit ett forskningsområde i fokus. Målet med forskningen är att kvantifiera de dynamiska egenskaperna hos mätsystem som den statiska mättekniken inte klarar av att beskriva.  

Sedan 2018 drivs även ett projekt som bygger på att mäta tryck optiskt genom att mäta förändringar i tryckmediets brytningsindex. Detta kan göras med väldigt god noggrannhet och repeterbarhet. Målet är att bidra till utvecklingen av nya referenser för tryckmätning och det ligger också i linje med de nya definitionerna i SI. 

David Szabo

Kontaktperson

David Szabo

Ingenjör

Läs mer om David

Kontakta David

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Nya mätmetoder för dynamiska tryck- och temperaturförlopp

Industrins behov av tillförlitliga mätningar av snabba (dynamiska) förlopp möts av detta projekt som utvecklar spårbara dynamiska mätmetoder och tar kalibreringstjänster för dynamiska tryck och temperaturer till marknaden. RISE bi…
Projekt

RMP-FoU Repeterbara stötar

Att mäta är att veta. Dynamiska tryck mäts i många processer: Exempelvis vid förbränning av kemiska och biologiska bränslen. Ändå är spårbar mätteknik, och därmed kännedomen om mätningens kvalitet, inte etablerad för dynamiska try…
Område

Metrologi och mätteknik

Mätningar görs över hela världen, inom alla branscher. Oftast mäter man för att kunna fatta beslut eller kontrollera något. Det kan vara beslut om en åtgärd men det kan också vara ett automatiserat beslut i ett styr- och reglersys…
Kurs

19 okt 2021, 08:30 - 20 okt 2021, 16:30

Tryckvågen - användning, teori och praktik

Tryckvågar är stabila och noggranna att mäta tryck med, men hur gör man och hur ska man inte göra? Under kursen blandas teori med praktik. Du får lära dig vilka fallgropar man ska undvika och hur du beräknar trycket.
Kurs

28 sep 2021, 09:00 - 16:30

Vakuumteknik

Kursen vakuumteknik riktar sig till dig som i ditt arbete har behov av att förstå de grundläggande egenskaperna hos vakuum och hur olika typer av vakuumkopplingar, vakuumpumpar och vakuumgivare fungerar och används.
Kurs

2 dec 2021, 08:30 - 3 dec 2021, 16:30

Tryckkalibrering

Vad behöver du tänka på då du kalibrerar tryckgivare och hur undviker du felkällor? Vad behöver vara med i ett kalibreringsbevis och hur gör du en mätosäkerhetsbudget?