Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Riksmätplatsen för tryck och vakuum

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina Riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.

Riksmätplatsen för tryck och vakuum är den högsta instansen i Sverige för SI-enheten Pascal (Pa). Riksmätplatsuppdraget innebär bland annat att tillhandahålla spårbara kalibreringar och mätningar av tryck mellan 5·10-6 Pa till 5·108 Pa, gauge-, differens- och absoluttryck.

Att mäta och generera spårbara tryck över 14 dekader kräver att den utrustningen som används är såväl kalibrerad som noggrannt utvärderad. Detta innebär att våra experter har de verktyg som krävs för att leverera kunskap samt spårbarhet till svenskt närningsliv.

Riksmätplatsen deltar inom ett antal forsknings- och utvecklings-projekt i Europa och Sverige. Arbetet möjliggör utveckling av Riksmätplatsens kompetens och projekten som deltas i ligger inom de satsningsområden som har valts ut.

Dynamiska mätningar har länge varit ett forskningsområde i fokus. Målet med forskningen är att kvantifiera de dynamiska egenskaperna hos mätsystem som den statiska mättekniken inte klarar av att beskriva.  

Sedan 2018 drivs även ett projekt som bygger på att mäta tryck optiskt genom att mäta förändringar i tryckmediets brytningsindex. Detta kan göras med väldigt god noggrannhet och repeterbarhet. Målet är att bidra till utvecklingen av nya referenser för tryckmätning och det ligger också i linje med de nya definitionerna i SI. 

David Szabo
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.