Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Riksmätplatsen för tryck och vakuum

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina Riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.

Riksmätplatsen för tryck och vakuum är den högsta instansen i Sverige för SI-enheten Pascal (Pa). Riksmätplatsuppdraget innebär bland annat att tillhandahålla spårbara kalibreringar och mätningar av tryck mellan 5·10-6 Pa till 5·108 Pa, gauge-, differens- och absoluttryck.

Att mäta och generera spårbara tryck över 14 dekader kräver att den utrustningen som används är såväl kalibrerad som noggrannt utvärderad. Detta innebär att våra experter har de verktyg som krävs för att leverera kunskap samt spårbarhet till svenskt näringsliv.

Riksmätplatsen deltar inom ett antal forsknings- och utvecklings-projekt i Europa och Sverige. Arbetet möjliggör utveckling av Riksmätplatsens kompetens och projekten som deltas i ligger inom de satsningsområden som har valts ut.

Dynamiska mätningar har länge varit ett forskningsområde i fokus. Målet med forskningen är att kvantifiera de dynamiska egenskaperna hos mätsystem som den statiska mättekniken inte klarar av att beskriva.  

Sedan 2018 drivs även ett projekt som bygger på att mäta tryck optiskt genom att mäta förändringar i tryckmediets brytningsindex. Detta kan göras med väldigt god noggrannhet och repeterbarhet. Målet är att bidra till utvecklingen av nya referenser för tryckmätning och det ligger också i linje med de nya definitionerna i SI. 

David Szabo
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Dynamiska mätningar

Kunskapsplattformen Dynamiska mätningar är en långsiktig satsning där RISE tillsammans med akademi och näringsliv bygger och sprider kompetens inom mätning, kalibrering och spårbarhet av snabba mekaniska förlopp.
Projekt

Mätning av latensen hos dynamiska tryckgivare

Projektet var en del av utvecklingen av stötröret som är vår kandidat till primära normal för dynamisk tryckkalibrering. Under projektet utvecklade vi en robust metod som tillhandahåller spårbar mätning av latensen hos dynamiska t…
Projekt

Sekundärsystem dynamiskt tryck

Projektet syftar till att möjliggöra karaktärisering av dynamiska tryckgivare i ett kontinuerligt frekvensområde från statiskt tryck till hundratals kilohertz genom att överbrygga frekvensgapet mellan statiska trycknormaler och st…
Projekt

Mot tillförlitliga och spårbara kvantbaserade tryckmätningar

Projektet ska utveckla mätinstrument och metoder baserade på kvantfysik, för att möjliggöra noggranna realiseringar av SI-enheten för tryck, pascal. De nya teknikerna skapar förutsättningar för bättre och snabbare kalibreringar oc…
Projekt

RMP-FoU Repeterbara stötar

Att mäta är att veta. Dynamiska tryck mäts i många processer: Exempelvis vid förbränning av kemiska och biologiska bränslen. Ändå är spårbar mätteknik, och därmed kännedomen om mätningens kvalitet, inte etablerad för dynamiska try…

Riksmätplatsverksam­heten vid RISE och vårt uppdrag

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.
Expertis

Måttenhetssystemet SI

SI (Système International d'Unités), ofta kallat SI-systemet, är en grundval för det moderna samhället och en förutsättning för naturvetenskap, teknikutveckling och internationell handel.