Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Riksmätplatsen för temperatur

<p>RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina riksmätplatser för de centrala storheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.</p>

Riksmätplatsen för temperatur vid RISE förfogar över landets bredaste och noggrannaste resurser för mätningar och kalibreringar inom temperaturområdet. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och ta fram mätmetoder för att kunna möta industrins behov av spårbarhet med den mätosäkerhet som olika tillämpningar kräver. Detta sker både inom nationella och internationella forskningsprojekt, ofta i samarbete med andra organisationer och intressenter.

På grund av praktiska svårigheter att realisera den termodynamiska temperaturskalan har man internationellt fastställt en mer praktiskt användbar skala, den internationella temperaturskalan (ITS-90), som med en serie av specificerade fixpunkter, angivna referenstermometrar och beräkningsmetoder så noggrant som möjligt ansluter sig till den termodynamiska skalan. Alla temperaturmätningar och kalibreringar sker alltså normalt mot ITS-90.

Vi har möjlighet att bistå med mätteknisk expertis inom temperaturområdet antingen det gäller utredningar kring olika typer av mätbehov, frågor som rör kvaliteten kring mätningar eller utbildningsbehov inom mätning och mätosäkerhetsanalys.

Magnus Holmsten

Kontaktperson

Magnus Holmsten

Ingenjör

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Kurs

19 okt 2021, 12:00 - 21 okt 2021, 16:30

Kalibrering av temperaturmätsystem

För att göra korrekta temperaturmätningar behövs mer än bara avancerade och noggranna mätinstrument. Det krävs både kännedom om de begränsningar som finns och insikt om alla de möjligheter som utrustningen ger. Att mäta är att veta och med rätt kunskap så vet du också vad du mäter!
Projekt

En kalibreringsresurs för beröringsfri dynamisk temperaturmätning

Projektet syftar till att utveckla en kalibreringsmetod för att verifiera att beröringsfria mätinstrument klarar av att mäta snabba dynamiska temperaturförändringar. Många industriapplikationer och processer sker med hög hastighet…
Projekt

Utveckling av lågtemperatur­kalibrator (LTC) för området ­-190 till -100°C

Genom att utveckla en LTC utrustning skapas en unik resurs, både ur nationellt och nordiskt perspektiv, för att säkra spårbarheten vid låga temperaturer för en mängd olika tillämpningar. Utrustningen kommer att möjliggöra kalibrer…
Projekt

Nya mätmetoder för dynamiska tryck- och temperaturförlopp

Industrins behov av tillförlitliga mätningar av snabba (dynamiska) förlopp möts av detta projekt som utvecklar spårbara dynamiska mätmetoder och tar kalibreringstjänster för dynamiska tryck och temperaturer till marknaden. RISE bi…
Område

Metrologi och mätteknik

Mätningar görs över hela världen, inom alla branscher. Oftast mäter man för att kunna fatta beslut eller kontrollera något. Det kan vara beslut om en åtgärd men det kan också vara ett automatiserat beslut i ett styr- och reglersys…