Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Riksmätplatsen för kemisk metrologi

RISE är Sveriges Nationella Metrologiska Institut och ansvarar genom sina riksmätplatser för de centrala mätstorheterna inom det internationella måttenhetssystemet SI.

Vid riksmätplatsen för kemisk metrologi arbetar vi med mätkvalitet och kvalitetssäkring inom det kemiska området. Vi utvecklar provtagnings- och mätmetoder och riktlinjer för mätningar från bland annat Eurachem. En viktig del är samverkan med andra laboratorier, intresseorganisationer och myndigheter runt om i världen för att främja utvecklingen av ett strukturerat mättekniskt system inom kemiområdet, både nationellt och internationellt.

Internationella jämförelsemätningar

Vi utvecklar ständigt mätmetoder som svarar mot industrins och samhällets behov av kvalitetssäkrade mätningar. Vi bedriver experimentell verksamhet kring referensmätningar, till exempel bestämning av grundämnen, karaktärisering av ultrarent vatten och inom förnybara gasformiga ämnen. Vi samarbetar med andra ledande institut världen över i olika forskningsprojekt och deltar regelbundet i internationella jämförelsemätningar för att kvalitetssäkra våra mätningar.

Som riksmätplats erbjuder vi:

  • Kvalitetssäkrade mätningar inom energigaser.
  • Utbildning av laboratoriepersonal genom kurser i mätosäkerhet, metodvalidering och kvalitetskontroll.
  • Utveckling av metoder för grundämnesanalys, inklusive specificering av ingående grundämnen.
  • Kalibrering av konduktivitetsinstrument för ultrarena vatten och vätskor med höga salthalter.

Kontaktperson

Karine Arrhenius

Forskare

+46 70 567 57 28

Läs mer om Karine

Kontakta Karine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.