Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Riksmätplatsen för elektriska storheter

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningar genom sina Riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.

Riksmätplatsen för elektriska storheter är en del av RISEs mättekniska verksamhet. Här realiserar vi de elektriska enheter som är viktiga för svensk industri. Realiseringarna av respektive elektrisk enhet utgår från de definitioner som ligger till grund för SI-systemet.

Elektrisk mätteknik har en viktig roll även för vissa storheter som inte i sig är av elektrisk karaktär men där enheten realiseras på elektrisk väg. Som ett exempel kan nämnas det nya kilogrammet som sedan den 20 maj 2019 inte längre definieras av kilogramcylindern i Paris, utan av Plancks konstant. På RISE pågår just nu byggandet av en Kibblevåg som ska utgöra Sveriges nya, elektroniska, realisering av kilogrammet.

Förutom att vi realiserar de SI-enheter som används för respektive elektrisk storhet så utför vi även kalibreringar, mätningar, utvärderingar och bedriver forskning inom respektive storhetsområde.

Våra elektriska storheter (enheter) omfattar:

Spänning (volt)
Resistans (ohm)
Ström (ampere)
Kapacitans (farad)
Induktans (henry)
Elektrisk effekt (watt)

Mer information om varje storhet finns på våra expertis- respektive tjänstesidor. För högspänning > 1000 V och högström > 100 A hänvisar vi till  Riksmätplatsen för högspänning och högström. Höga frekvenser, i megahertsområdet och däröver, hänvisas till Riksmätplatsen för högfrekvens och mikrovågselektronik.

Kontaktperson

Ove Gunnarsson

TIC-ingenjör

+46 10 516 54 13

Läs mer om Ove

Kontakta Ove
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.