Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Polymerkorrosion

Det är inte bara metaller som rostar utan även plaster eller polymerer kan korrodera i olika miljöer. 
Vi är internationellt ledande experter inom området och har över 30 års erfarenhet av nära arbete med industrin.

Tillsammans med företagen har vi bildat flera nätverk/medlemsprogram där företagen själva får vara med och styra riktningen på vår forskning. Inom dessa plattformar ryms korrosionsegenskaper hos polymerer, plast för betningsapplikationer och material i kontakt med dricksvatten. 

Vi är flexibla och kundnära och jobbar med alla typer av plastmaterial, exempelvis flourplaster, polyolefiner och glasfiberarmerad plast, i en mängd olika miljöer.

Vår erfarenhet inom områden där polymerer exponeras för processmedia såsom syror, klor och andra kemikalier har gett oss mycket kunskap om hur dessa material beter sig i korrosiva miljöer. Vi tittar på allt från termisk åldring, väderbeständighet och mekanisk påverkan till accelererad provning i testbäddar och inspektioner ute i fält.

Genom lyhörd konsultation och konfidentialitet tar vi fram den kunskap som du behöver för att kunna göra livslängdsbedömningar, riskbedömningar, materialval och planera för en fortsatt säker drift. 

Här följer några exempel på områden vi jobbar inom: 

  • Mekaniska och kemiska egenskaper och hur dessa förändras över tid 
  • Infrastruktur, VA
  • Rökgasanläggningar
  • Inspektioner ute i fält
  • Haveriutredningar
  • Litteraturstudier 
  • Utbildningar inom polymera material

Här hittar du våra medlemsprogram polymera material i korrosiva miljöer och material i kontakt med dricksvatten .

 


Dinko Lukes

Kontaktperson

Dinko Lukes

Forskare

+46 10 228 48 66
dinko.lukes@ri.se

Läs mer om Dinko

Relaterat

Projekt

Skademekanismer i processutrustning av glasfiberarmerad plast i rökgasmiljö

Projektet ska ta fram en djupare förståelse för mekanismerna för delamineringsskador i skorstenar och annan utrustning i glasfiberarmerad plast (GAP) som utsätts för växlande driftförhållanden. Kunskapen ska bidra till att kunna ”…
Tjänst

Exponering i klorrigg

Genom att exponera material i simulerade miljöer på laboratorium kan slutsatser dras om hur dessa material kan tänkas påverkas i de riktiga miljöerna som liknar de simulerade. Klordioxid och hypoklorit används idag för att desinfi…
Tjänst

Kompressionsprovning av polymerer och gummimaterial

Ett materials mekaniska egenskaper är mycket viktiga att veta för att kunna designa en produkt som ska hålla för den specifika applikationens laster. 
Tjänst

OIT-analys

Plaster innehåller ofta stabilisatorer som ska förhindra att materialet oxiderar. Det är stabilisatorerna som förhindrar att materialet oxiderar och det är de som avgör vilken OIT (oxidationsinduktionstid) materialet har.  OIT def…
Test & demo

Klorriggen

Testbädden Klorriggen hjälper dig att välja rätt material i rör och applikationer som utsätts för klor eller klordioxid, att planera underhåll i tid och att välja rätt desinfektionsmetod för dina behov. Med hjälp av RISE testbädd …
Tjänst

Inspektion av plastutrustning ute i fält

Inspektioner av utrustning ute i fält är viktigt för att kunna planera för framtida underhåll och investeringar. Vi har erfarenhet av att inspektera skorstenar i glasfiberarmerad plast, tankar och rörledningar i diverse plastmater…
Tjänst

Polymera materialval för korrosiva miljöer

Att välja rätt material för rätt applikation är väldigt viktigt för att uppnå de eftersträvade egenskaperna och den eftersökta livslängden på produkten. 
Område

Vatten

Hur mycket rent, drickbart vatten har du använt idag? Många gånger slår vi säkert på kranen utan att tänka. Men rent vatten är en lyxvara i många delar av världen. Varje år blir barn och vuxna sjuka och dör på grund av smutsigt va…