Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Polymerkorrosion

Det är inte bara metaller som rostar utan även plaster eller polymerer kan korrodera i olika miljöer. Vi är internationellt ledande experter inom området och har över 30 års erfarenhet av nära arbete med industrin.

Tillsammans med företagen har vi bildat flera nätverk/medlemsprogram där företagen själva får vara med och styra riktningen på vår forskning. Inom dessa plattformar ryms korrosionsegenskaper hos polymerer, plast för betningsapplikationer och material i kontakt med dricksvatten. 

Vi är flexibla och kundnära och jobbar med alla typer av plastmaterial, exempelvis flourplaster, polyolefiner och glasfiberarmerad plast, i en mängd olika miljöer.

Vår erfarenhet inom områden där polymerer exponeras för processmedia såsom syror, klor och andra kemikalier har gett oss mycket kunskap om hur dessa material beter sig i korrosiva miljöer. Vi tittar på allt från termisk åldring, väderbeständighet och mekanisk påverkan till accelererad provning i testbäddar och inspektioner ute i fält.

Genom lyhörd konsultation och konfidentialitet tar vi fram den kunskap som du behöver för att kunna göra livslängdsbedömningar, riskbedömningar, materialval och planera för en fortsatt säker drift. 

Här följer några exempel på områden vi jobbar inom: 

  • Mekaniska och kemiska egenskaper och hur dessa förändras över tid 
  • Infrastruktur, VA
  • Rökgasanläggningar
  • Inspektioner ute i fält
  • Haveriutredningar
  • Litteraturstudier 
  • Utbildningar inom polymera material

Här hittar du våra medlemsprogram polymera material i korrosiva miljöer och material i kontakt med dricksvatten .

 

Mer information

Öppna rapporter 

Spröda snörasskydd (pdf, 1.33 MB)

Stacy Trey

Kontaktperson

Stacy Trey

Forskare

+46 73 841 64 86

Läs mer om Stacy

Kontakta Stacy
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Christian Carlsson

Kontaktperson

Christian Carlsson

Enhetschef

+46 10 516 55 42

Läs mer om Christian

Kontakta Christian
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Skademekanismer i processutrustning av glasfiberarmerad plast i rökgasmiljö

Projektet ska ta fram en djupare förståelse för mekanismerna för delamineringsskador i skorstenar och annan utrustning i glasfiberarmerad plast (GAP) som utsätts för växlande driftförhållanden. Kunskapen ska bidra till att kunna ”…
Tjänst

Dragprovning av polymerer och gummimaterial

Ett materials mekaniska egenskaper är mycket viktiga att förstå för att kunna designa en produkt som ska hålla för den specifika applikationens laster. Vi kan exempelvis räkna ut svetsfaktorn genom att utföra ett…
Tjänst

Exponering i klorrigg

Genom att exponera material i simulerade miljöer på laboratorium kan slutsatser dras om hur dessa material kan tänkas påverkas i de riktiga miljöerna som liknar de simulerade. Klordioxid och hypoklorit används idag för att desinfi…
Tjänst

Hårdhetsmätning av polymerer och gummimaterial

Hårdhetsmätning kan ge information om materialets hårdhet, hur hårdheten har förändrats med tid samt exponeringsmiljö. Hårdhetsmätning kan även användas för kvalitetskontroll. Genom att jämföra hårdheten på ett material som varit …
Tjänst

Kompressionsprovning av polymerer och gummimaterial

Ett materials mekaniska egenskaper är mycket viktiga att veta för att kunna designa en produkt som ska hålla för den specifika applikationens laster.
Tjänst

OIT-analys

Plaster innehåller ofta stabilisatorer som ska förhindra att materialet oxiderar. Det är stabilisatorerna som förhindrar att materialet oxiderar och det är de som avgör vilken OIT (oxidationsinduktionstid) materialet har.  OIT def…
Tjänst

Krypprovning av polymerer och gummimaterial

Ett materials mekaniska egenskaper är mycket viktiga att veta för att kunna designa en produkt som ska hålla för den specifika applikationens laster. Kryp, alltså töjning under konstant last, sker i större eller mindre utsträcknin…
Test & demo

Klorriggen

Testbädden Klorriggen hjälper dig att välja rätt material i rör och applikationer som utsätts för klor eller klordioxid, att planera underhåll i tid och att välja rätt desinfektionsmetod för dina behov. Med hjälp av RISE testbädd …