Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Planering och analys av laddinfrastruktur

Övergången till eldrivna fordon för med sig nya frågor, överväganden och ställningstaganden för aktörer på transportsidan såväl som på infrastruktursidan. Vi bedriver forskning för att förstå mer om dessa frågor.

I en stor del av världen är elfordon redan nu både praktiska och ekonomiska för vissa tillämpningar. Till exempel satsas det i allt större utsträckning på eldrivna färjor, stadsbussar och taxibilar, och även i andra applikationer som sopbilar och distribution av varor och gods i städer sker en övergång till helt elektriska fordon. Några transportkategorier är fortfarande svåra att elektrifiera, men utvecklingen går snabbt framåt inom allt från tyngre intercity-transporter till kommersiell flygtrafik.

För en enskild aktör som för första gången överväger att gå över till elfordon är det dock vanligt att nya frågor och funderingar dyker upp och behöver redas ut. Ofta är det nödvändigt att på ett annat sätt än förut ta hänsyn till energilagringskapaciteten ombord på fordonen och studera planering och logistik med nya ögon för att hitta eller skapa laddtillfällen. Fortfarande finns det också segment som upplevs svårare än andra, där det ännu inte finns uppenbara eller beprövade lösningar eller där man åtminstone behöver hålla tungan mer rätt i mun för att få ihop pusslet. Frågorna berör inte bara fordonsägare och transportutförare utan också organisationer med övergripande ansvar för kollektivtrafik, sophämtning eller andra transporttjänster. 

För aktörer på infrastruktursidan finns i sin tur också ett pussel att lägga vad gäller var laddare skall installeras och när. Både incitament och ekonomi behöver övervägas, och förståelse behöver inhämtas om hur behovet av laddinfrastruktur växer fram och bäst tillgodoses. Frågan spiller också över på elproduktion och -distribution, till exempel angående miljövänligheten hos elenergin och effekttåligheten i elnäten. 

Mängden inblandade aktörer och system gör det nödvändigt att ha ett helhetsperspektiv samtidigt som delsystemen studeras i tillräcklig detalj. RISE är en oberoende forskningspartner som aktivt verkar för hållbara transporter från ett samhällsperspektiv. Vi har en portfölj av projekt på området, där vi tillsammans med verkliga aktörer bland annat arbetar med:

  • Kartläggning av och dialog med aktörer och deras intressen och behov.
  • Datainsamling, bearbetning och analys.
  • Modellering, simulering och beräkningar relaterade till fordon, laddplatser och energisystem. 
  • Planering samt funktionell och ekonomisk analys av olika elektrifieringslösningar.
  • Verktyg för enklare och mer effektivt planerings- och analysarbete.
  • Samspel mellan elproduktion, eldistribution, elhandel, energilager och drivlinor.
  • Lastbalansering och lokal produktion och buffring av elenergi.

Hör gärna av dig om du vill veta mer eller har idéer eller förslag kring nya projekt!

Kontaktperson

Joakim Nyman

Läs mer om Joakim

Kontakta Joakim
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.