Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Organisk synteskemi

Organisk synteskemi används i processer för att tillverka många av de saker vi möter i vår vardag, såsom färg, plaster, drivmedel, läkemedel och material. Oavsett om du vill ha hjälp med att lösa problem kopplade till nya lag- och miljökrav eller att hitta en bättre katalysator så har vi erfarenheten och expertisen för att kunna hjälpa till.

På RISE jobbar vi både brett och djupt, vi kan lösa problem och hitta svar på de flesta frågeställningar inom organisk synteskemi och vi arbetar på skalor från mikrogram till kilogram. Våra organiska synteskemister har erfarenhet från både akademi och industri och arbetar bland annat med läkemedel, biobränsle, bulkkemikalier och material. I Södertälje har vi förutom expertis inom läkemedelsutveckling byggt upp en bioekeonimiverksamhet där vi utvecklar tillverkningsprocesser för biodrivmedel och förnyelsebara kemikalier från lignocellulosa och andra restströmmar.

Många av våra kunder har en befintlig kemisk process som de av olika anledningar behöver hjälp med och de som har en idé eller en laboratorieprodukt som de vill skala upp, optimera eller utveckla. Vi kan även hjälpa till att hitta nya produkter. 

Optimera befintliga kemiska processer

För dig som vill optimera befintliga kemiska processer kan vi hjälpa till med att:

 • minska energiåtgången
 • skapa ökat produktutbyte
 • minska mängden restprodukter/avfall
 • skapa en bättre arbetsmiljö
 • substitution av kemikalier
 • minska mängden biprodukter
 • göra processer säkrare
 • anpassa en befintlig process till en helt ny anläggning
 • konvertera batchsyntes till kontinuerlig flödessyntes
 • elektrokemiska processer

Tidig utveckling av organisk synteskemi

För dig med projekt inom tidig utveckling kan vi hjälpa till med:

 • ta fram uppskalningsbara syntesvägar
 • hitta separationstekniker som fungerar för industriell skala
 • ta fram biproduktsprofiler
 • lösa problem med homogen och heterogen katalys
 • stötta med detaljerad säkerhetsdata och kinetikstudier
 • utveckla säkra processer
 • göra teknoekonomiska beräkningar
 • hjälpa till med technology transfer
 • QBD - quality by design
 • PAT - process analytical technology
 • Processäkerhet
 • Route scouting mha AI/ML

Vi har kompetens att lösa komplexa frågeställningar inom varierande områden med organisk kemi som bas. Våra projekt spänner från att ta fram finkemikalier från bioråvaror till att optimera syntesen för nya läkemedel.

Vår samlade erfarenhet och bredd gör oss till en flexibel samarbetspartner som erbjuder skräddarsydda lösningar från idé till färdig produkt.

Kontaktperson

Esmail Yousefi

Enhetschef

Läs mer om Esmail

Kontakta Esmail
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Formulering

Vad har hudkrämer, målarfärg, huvudvärkstabletter och majonnäs gemensamt? De är alla formulerade produkter. Och det är formuleringsarbetet, det vill säga valet av ingredienser och tillverkningssätt, som ger alla dessa produkter de…
Expertis

Kristallisation och fastfasanalys

Korrekta fastfasegenskaper är en förutsättning för att läkemedel och nya material ska fungera på rätt sätt. Vi kan hjälpa dig att lösa dina fastfasproblem – från karakterisering till färdig kristallisations­process.
Berättelse

Bioeconomy Arena ska göra Sverige världsledande inom bioekonomi

I juni 2022 togs de första spadtagen för det som ska bli en ny pilothall i Örnsköldsvik för framtida bioraffinaderianläggningar. Hallen blir ett centrum för RISE verksamhet inom bioraffinaderi. Vid LignoCity i Bäckhammar utanför K…
Expertis

Kemisk analys

Inom life-science, skogsindustrin, miljösektorn och bioekonomi – överallt finns behov av kemiska analyser. Vi utvecklar och validerar analysmetoder, genomför utredningar och utför kvalitetskontroll.
Projekt

Metanol till flygbränsle

Det finns ett stort behov av processer för effektivt produktion av hållbara flygbränslen ur skogsbaserade restprodukter. Metanol är en intermediär och plattformskemikalie som kan framställas effektivt ur olika typer av biomassa oc…
Projekt

Elektrokemisk depolymerisering av lignin till specialkemikalier

Pappers- och massaindustrin genererar årligen flera miljoner ton lignin. I dagsläget förbränns en stor del av ligninet som ett lågvärdigt bränsle, men det kan även valoriseras mot applikationer så som playwoodresiner, isolermateri…
Test & demo

Högtrycksplattformen i Södertälje

Högtrycksplattformen möjliggör konvertering av en mängd förnybara råvaror till både gröna drivmedel och biobaserade kemikalier. Anläggningen har batch- och flödesreaktorer och kan hantera olika typer av feedstock på små och medels…
Expertis

Elektrosyntes

I övergången från ett samhälle som nästan helt är beroende av fossil energi, syns en trend där industrin elektrifieras. För att stödja denna övergång kan RISE nu erbjuda ett heltäckande program för elektrokemisk konvertering av bi…