Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Organisk synteskemi

Organisk synteskemi används i processer för att tillverka många av de saker vi möter i vår vardag, såsom färg, plaster, drivmedel, läkemedel och material. Oavsett om du vill ha hjälp med att lösa problem kopplade till nya lag- och miljökrav eller att hitta en bättre katalysator så har vi erfarenheten och expertisen för att kunna hjälpa till.

På RISE jobbar vi både brett och djupt, vi kan lösa problem och hitta svar på de flesta frågeställningar inom organisk synteskemi och vi arbetar på skalor från mikrogram till kilogram. Våra organiska synteskemister har erfarenhet från både akademi och industri och arbetar bland annat med läkemedel, biobränsle, bulkkemikalier och material.

I stort kan vi dela in våra kunder i två kategorier, de som har en befintlig kemisk process som de av olika anledningar behöver hjälp med och de som har en idé eller en laboratorieprodukt som de vill skala upp, optimera eller utveckla. Vi kan även hjälpa till att hitta nya produkter.

Optimera befintliga kemiska processer

För dig som vill optimera befintliga kemiska processer kan vi hjälpa till med att:

 • minska energiåtgången,
 • skapa ökat produktutbyte,
 • minska mängden restprodukter/avfall,
 • skapa en bättre arbetsmiljö,
 • substitution av kemikalier,
 • minska mängden biprodukter,
 • göra processer säkrare,
 • anpassa en befintlig process till en helt ny anläggning.

Tidig utveckling av organisk synteskemi

För dig med projekt inom tidig utveckling kan vi hjälpa till med:

 • ta fram uppskalningsbara syntesvägar,
 • hitta separationstekniker som fungerar för industriell skala
 • ta fram biproduktsprofiler,
 • lösa problem med homogen och heterogen katalys,
 • stötta med detaljerad säkerhetsdata och kinetikstudier
 • utveckla säkra processer,
 • göra teknoekonomiska beräkningar,
 • hjälpa till med technology transfer,
 • QBD - quality by design

Vi har kompetens att lösa komplexa frågeställningar inom varierande områden med organisk kemi som bas. Våra projekt spänner från att ta fram finkemikalier från bioråvaror till att optimera syntesen för nya läkemedel.

Vår samlade erfarenhet och bredd gör oss till en flexibel samarbetspartner som erbjuder skräddarsydda lösningar från idé till färdig produkt.


Kontaktperson

Jenny Adrian Meredith

Enhetschef

+46 10 516 65 45
jenny.a.meredith@ri.se

Läs mer om Jenny

Relaterat

Expertis

Formulering

Vad har hudkrämer, målarfärg, huvudverkstabletter och majonnäs gemensamt? De är alla formulerade produkter. Och det är formuleringsarbetet, det vill säga valet av ingredienser och tillverkningssätt, som ger alla dessa produkter de…
Expertis

Kristallisation och fastfasanalys

Korrekta fastfasegenskaper är en förutsättning för att läkemedel och nya material ska fungera på rätt sätt. Vi kan hjälpa dig att lösa dina fastfasproblem – från karakterisering till färdig kristallisations­process.
Test & demo

Processteknik och uppskalning

Unik forsknings- och utvecklingsmiljö med kapacitet att utveckla kontinuerliga industriella kemiska processer och produkter via dessa.
Expertis

Toxikologisk utvärdering

Nya kemikalier och läkemedel måste vara säkra för både människor och miljö.  RISE kan hjälpa till att ta fram och utvärdera nödvändig kunskap på sätt som tar hänsyn till både ekonomi, tid och etik.
Berättelse

Mireca och RISE skalar upp läkemedel som bromsar celldöd

Ärftliga sjukdomar på näthinnan är den vanligaste orsaken till allvarliga synskador bland personer i arbetsför ålder. I Sverige finns i dag cirka 5 000 personer som lever med en sjukdom av det här slaget, och världen över drabbas …
Expertis

Funktionella ytor

En ytas egenskap är ofta avgörande för funktionen hos ett material. Inom RISE har vi expertis inom ytbehandling, ytmodifiering och ytbeläggningar, och kan hjälpa dig uppnå önskad funktion hos en yta eller ett material.