Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mekanisk provning av plast, termoplastkompositer och polymera material

Mekaniska egenskaper hos plast och plastkompositer är avgörande för funktionen i olika tillämpningar och visar om man lyckats med materialval, sammansättning eller haft rätt parametrar under formning. Provning av mekaniska egenskaper är en viktig del av utvecklingsarbetet eller kvalitetskontrollen hos många av våra kunder.

Vad betyder resultaten?

Provning av mekaniska egenskaper hos plast följer ofta en specifik standard som garanterar kvalitén på mätresultatet. Men för att utveckla material, eller lösa problem då resultaten avviker, krävs en förståelse för kopplingen mellan processparametrar och resultat, eller materialsammansättning och resultat. Genom kunskap och erfarenhet av olika plasttyper hjälper vi till att tolka resultat och föreslå nästa steg för att nå uppsatta mål.

Utmaningar

Vilka provningar är relevanta för en speciell applikation? Hur ska resultaten tolkas eller vilken ytterligare provning behöver göras för att lösa ett produktionsproblem? Detta är exempel på frågeställningar som vi löser tillsammans genom att analysera resultat och sätta dem i sitt sammanhang.

Provning och egenskaper

Dragprovning

Den vanligaste metoden att mekaniskt utvärdera produkter eller material är att dragprova dem. Vi utför alla former av dragprovningar, såsom modul, Poissons tal, draghållfasthet, sträckgräns och töjning såväl vid låga som vid höga temperaturer. Vi kan bestämma töjning med balken på utrustningen, klipp-on eller videoextensometer. De vanligaste materialstandarderna är ISO 37 för gummi och ISO 527 för plast.

Kompressions- och böjprovningar

Många gummiprodukter och cellplastprodukter utsätts för stora kompressionslaster vid användning. Typiska standarder är ISO 7743 för gummi och ISO 844 för cellplast. Vi utför böjegenskaper på plast enligt ISO 178.

Provning av vidhäftning, friktion, deformationsegenskaper

Dragprovare kallas ofta för universalprovningsmaskiner, vilket syftar på att man kan mäta alla sorters samband mellan en rörelse och en kraft. Sådana mätningar kan t.ex. vara böj- och dragprov, skjuvprov, fläkprov, rivprov, punkteringsprov, friktion eller vidhäftning mellan olika produkter. Vi utför en mängd olika sådana mätningar vilka ofta behöver specialanpassas med olika fixturer.

Vi kan även köra utmattningsprov med många upprepade belastningar. Utöver det utför vi även olika programmerade cykliska tester och bestämning av relaxation, sättning eller nötning (ISO 9352).

Slagprovning

Många produkter fallerar inte på grund av långvarig belastning utan av plötsliga snabba slagbelastningar. Skillnaden ligger i hur snabbt kraften appliceras. Hållfastheten för polymera material är starkt beroende av deformationshastigheten. Vi utför slagprovningar i ett antal olika geometrier såsom böjning, drag och fallande vikt mot en yta. Våra maskiner har instrumentering för att exakt kunna följa brottsförloppet. Typiska standarder är ISO 7765 för fallslagprov och ISO 179 för Charpy-böjslagprovning. Proverna kan vara skårade eller oskårade. Mätningar kan utföras vid olika temperatur på provmaterialet.

Övrig Provning

Vi kan också mäta densitet på plastmaterial (ISO 1183), smältindex (ISO 1133), provning av transparens (haze, ASTM D1003), mjukningstemperatur HDT (ISO 75) eller Vicat (ISO 306), samt Dynamic Mechanical Analysis (DMA). Vi utför även provning inom beständighet, åldring, livslängd, väderbeständighet, miljöbeständighet, klimatbeständighet, ozonresistens, kemikalieresistens, stresscracking, värmeresistens, dimensioner, ånggenomgång, diffusion, vattentäthet, sprängtest, fingerprint m.m.

Kvalitet, ackreditering ISO 17025

Verksamhetens säkerställer kvalitet genom strukturerat arbetssätt inom organisation, kompetens, opartiskhet, och jämförande referensprovning, vilket kan ses med att flera provningsmetoder är ackrediterade enligt EN ISO/IEC 17025 av myndighet (Swedac).
Fråga oss om du har behov av opartiskhet och ackreditering.

Specialanpassningar

Ibland finns behov av att utveckla en speciell provning för en applikation där befintliga metoder inte ger rättvisa resultat. Det kan handla om alltifrån specifika riggar till hela metoder. Det här också något vi kan hjälpa er med. 

Samarbeta med oss

Som en oberoende partner utför vi provningar enligt många standarder men vi utvecklar också metoder och anpassar dem efter kundbehov. Vi använder våra erfarenheter från forsknings- och utvecklingsprojekt för att hjälpa kunder lösa problem och besvara frågor

Mer information

ISO 37 - Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av draghållfasthet

ISO 75 - Bestämning av formbeständighet under belastning

ISO 178  - Bestämning av böjegenskaper

ISO 179 - Bestämning av slagseghet enligt Charpy

ISO 291 - Standardatmosfär vid konditionering och provning

ISO 306 - Bestämning av mjukningspunkt enligt Vicat

ISO 527 - Bestämning av draghållfasthet

ISO 844 - Hård cellplast - Bestämning av kompressionsegenskaper

ISO 1133 - Bestämning av termoplasters smältegenskaper genom mätning av massflöde (MFR) och volymflöde (MVR)

ISO 1183 - Metoder att bestämma densiteten hos icke-cellformiga plaster (metod A)

ISO 7743 - Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av kompressionsstyvhet

ISO 9352 - Bestämning av nötning med nötningstrissor

ASTM D1003 Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastics

Fallslagprov - egen utvecklad metod, liknande ASTM D 5420

 

Johan Landberg

Kontaktperson

Johan Landberg

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 228 47 81

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Jörgen Romild

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 516 53 03

Läs mer om Jörgen

Kontakta Jörgen
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Materialutveckling av plast

Materialutveckling utifrån bl.a. biobaserade och återvunna strömmar är en viktig del för att ställa om till en hållbar framtid. Vår långa expertis inom materialutveckling i kombination med vår utrustningspark gör oss till en unik …
Expertis

Plaståtervinning

Plaståtervinning bidrar till cirkulärt materialutnyttjande och minskat oljeberoende, förutsättningar för en hållbar framtid och för att Sverige ska nå målet om att senast 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser. Idag mate…
Nätverk

Nätverket för plaståtervinning

Nätverk för plaståtervinning är en plattform för kunskapsspridning och samarbete, en mötesplats där industri, akademi och myndigheter möts, utbyter erfarenheter, diskuterar utmaningar och möjligheter.
Test & demo

Testbädd för återvinning av plast

Användningen av plast behöver bli mer hållbar och mer plast behöver återvinnas till nya produkter på ett resurseffektivt sätt. RISE Testbädd för återvinning av plast är en arena och testanläggning för plaståtervinning som erbjuder…
Område

Plast

Användningen av polymera material (plast) har under senaste årtiondena ökat stort och används numera brett inom flera branscher. Exempel är produktions-, förpacknings-, byggnads-, fordons-, infrastruktur- och elektronikindustrin d…
Expertis

Provning av plast och polymer

För en lyckad marknadsintroduktion av nya polymera material och produkter krävs idag en gedigen kunskap om såväl funktion som säkerhet och miljöprestanda. Efterfrågan på märkningar och certifikat som verifierar hållbarhet och cirk…
Expertis

Polymerkorrosion

Det är inte bara metaller som rostar utan även plaster eller polymerer kan korrodera i olika miljöer. Vi är internationellt ledande experter inom området och har över 30 års erfarenhet av nära arbete med industrin.
Expertis

Plastbeständighet och livslängd

Vi utvärderar långsiktig teknisk hållbarhet i form av livslängd och beständighet hos polymera material och produkter, genom accelererad åldring i olika miljöer.