Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mätningar för svaggaser (TRS)

Behovet av att på ett kostnadseffektivt sätt kunna samla upp och destruera s.k. svaggaser (TRS) har ökat då EU skärpt kraven på industrin att använda bästa tillgängliga teknik för att minska svavelutsläppen till luft.

Det som normalt kallas svaggaser innehåller en blandning av olika svavelhaltiga ämnen; svavelväte, metylmerkaptan, DMS och DMDS. 

Enligt EU-direktiv 2010/75/EU måste kraven i BAT-slutsatserna vara uppfyllda senast den 30 september 2018 och alla bruk måste redovisa hur kraven följs eller hur de planerar att följa dem. Konceptet för gasmätningarna bygger på att en portabel gaskromatograf ställs upp på plats så att svaggaserna snabbt kan analyseras från olika provpunkter. TRS-karteringar innebär att man mäter flöden och analyserar svavelinnehållet (TRS) i massafabrikernas svaggaser. 

Definitionen på TRS är: 

Total mängd reducerat svavel: Summan av följande reducerade illaluktande svavelföreningar som uppstår under massaproduktionen: svavelväte, metylmerkaptan, dimetylsulfid och dimetyldisulfid, uttryckt som svavel. Utspädda icke-kondenserbara illaluktande gaser: Gaser med TRS-innehåll som inte är starka illaluktande gaser (t.ex. gaser från tankar, tvättfilter, flisfickor, mesafilter eller torkmaskiner).

RISe kan även analyser av gaser i avluftningar från tankar och från deponigas - analyserar innehållet av metan och andra gaser i avluftningar från tankar och uppsamlingspunkter från deponier.

Michael Sjögren

Kontaktperson

Michael Sjögren

+46 70 572 87 20

Läs mer om Michael

Kontakta Michael
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Troubleshooting ger dig lösningar på problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Tjänst

Analyser för processkemikalier

Kemikalier som kommer ur processen behöver analyseras, kontrolleras och klassas för att kunna veta vilka åtgärder som behöver göras vid eventuell efterbearbetning. Förslag på vanliga analyser för processkemikalier hittar ni nedan.…
Tjänst

Temperaturen kan påverka viskositeten

Det går att mäta viskositet med temperaturkontrollerat bad för bestämning av samband mellan olika temperaturer och motsvarande viskositetsvärden. För vissa applikationer kan temperaturens inverkan på en lösnings viskositet vara di…
Tjänst

Metod för analys av grönlut med grönlutsslam, kalkgrus och mesa

Separation av grönlutsslam från grönlut fungerar som de kemiska massaprocessernas njure. I och med att massaprocesserna sluts allt mer ökar betydelsen av att följa hur och om sammansättningen av slammet förändras för att säkerstäl…
Tjänst

Gasmätningar för svaggaser (TRS)

Behovet av att på ett kostnadseffektivt sätt kunna samla upp och destruera s.k. svaggaser (TRS) har ökat då EU skärpt kraven på industrin att använda bästa tillgängliga teknik för att minska svavelutsläppen till luft. Det som norm…
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning, utveck

XPM är en papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att testa och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Kontinuerlig utveckling av XPM och dess möjligheter för webbformning säkerställer ett kvalitetssäk…
Test & demo

Viskosanläggning i labskala - utveckling

För att utveckla och optimera regenererad cellulosa har RISE två viskospiloter, en i mikroskala och en annan för större volymer viskoslösning. Piloterna består av sex delar som tillsammans motsvarar en faktisk viskostillverkningsp…
Tjänst

Fibersammansättning viktigt för massakvaliteten

Att karaktärisera massa innebär ofta en analys av fibersammansättningen i en fibermätare för att kontrollera massans kvalitet. Det är viktigt både inom forskningsprojekt och utvecklingsprojekt inom process och produkt.