Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Materialutveckling för fiberkompositer

Fiberarmerade polymerkompositer, det vill säga plaster förstärkta med tunna fibrer, används i produkter som kräver hög styvhet och styrka i kombination med låg vikt.

Vårt arbete inriktas på fiberarmerade polymerkompositer (fiberförstärkta plaster), som ofta kallas ”fiberkompositer” eller bara ”kompositer”.

Fördelar

Styvhet och styrka i kombination med låg vikt gör att kompositer används i bland annat i flygplan, fordon, båtar, vindkraftverk, sportutrustning, skyddsutrustning och sandwichkonstruktioner. Lättviktskonstruktion med kompositer kan minska vikten och därmed bränsleförbrukningen hos fordon med förbränningsmotor och öka räckvidden hos eldrivna fordon. Andra fördelar är en ökad designfrihet och mer underhållsfria produkter med minskad risk för korrosion. Framtida kompositmaterial kommer i högre grad att vara biobaserade och designas för flera funktioner samtidigt, till exempel energilagring, inbyggda sensorer och formändring vid behov.

Utmaningar

Kompositer är idag är tillverkade av material från icke förnyelsebar olja och ska i framtiden ersättas med biobaserade material. När kompositer används mer frekvent kommer de att införas på många olika ställen och där ställas inför många olika utmaningar så som höga temperaturer. Kompositer har också möjlighet att inte bara fungera som en strukturell enhet utan även till att bygga in olika funktioner, till exempel kan en kolfiberkomposit samtidigt fungera som ett batteri. När kompositer utgör en större och större materialgrupp så måste även återvinningen av dessa material lösas för att erhålla en cirkulärekonomi.

Vad vi kan erbjuda

Vi är experter på materialutveckling och karakterisering av kompositer. Några fokusområden är:

Biokompositer med både termoplastisk matris och härdande matris tillsammans med biobaserade fibrer. Fibrerna kan till exempel vara kolfiber från lignin, lin, hampa och cellulosa.

Multimaterialkonstruktioner där speciella egenskaper från olika materialtyper kombineras för att få en mer optimal komponent.  Målsättningarna kan vara olika. Alltifrån att skapa en kostnadseffektiv produkt till att nå speciell funktionalitet. Det kan vara material för vilka styvheten kan ändras beroende på situation, inbyggnad av sensorer och energilagring.

Hög temperatur och brand. Vi jobbar aktivt med utveckling av polymera material designade för användning vid höga temperaturer (upp till 400°C).

Återvinning av kompositer och multimaterial, både via termiska och kemiska metoder.

Kontaktperson

Peter Mannberg

Enhetschef

+46 10 228 49 51

Läs mer om Peter

Kontakta Peter
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Dimensionering av kompositer

Fiberarmerade polymerkompositer, det vill säga plaster förstärkta med tunna fibrer, används i produkter som kräver hög styvhet och styrka i kombination med låg vikt.
Nätverk

Svensk kompositförening

Svensk kompositförening har målsättningen att engagera ett hundratal svenska kompositföretag, materialleverantörer och andra intressenter för att stärka den svenska kompositbranschen.
Berättelse

Nya material i komposit minskar utsläpp inom flygindustrin

Flyget står för cirka fem procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. I takt med att flygresandet ökar blir behoven av åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan allt viktigare. RISE driver tillsammans med flera aktörer inom …
Projekt

ReComp – Cirkulära strömmar från glasfiberkomposit

Glasfiberkompositavfall är ett växande globalt miljöproblem. Projektet syftar till att ta ett större samhällsperspektiv på problemet: Uttjänta glasfiberkompositer från vind-, båt-, fordons- och byggnadsindustrin som idag går till …
Projekt

Modifiering av kolfiberkompositer

MODCOMP, Modified cost effective fibre based structures with improved multi-functionality and performance, är ett EU Horizon 2020-projekt med målet att modifiera kolfiberstrukturer för bättre prestanda.
Projekt

Utveckling av högtemperaturkompositer för flygmotorer

RISE och GKN Aerospace samarbetar i ett pågående Clean Sky-projekt, ProTHiC - Process Simulation and Tool Compensation Methodology for High Temperature Composite Processes. Projektet är ett led i att reducera flygets utsläpp av ko…
Projekt

Tillverkningssimulering av högtemperaturkompositer

Genom att använda fiberarmerade kompositer istället för metaller kan vikt sparas vilket i flygmotorer innebär minskad energiförbrukning. I HiSim-projektet kommer metoder för tillverkning av högtemperaturkompositer att utvecklas. …
Tjänst

Termisk analys av kompositmaterial - DSC

DSC – Differential Scanning Calorimetry är en mycket användbar termisk analysmetod. Den används vanligen vid utveckling och karaktärisering av olika kompositmaterial.