Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Lista ämne i BfR för användning i Material i kontakt med livsmedel

Reglerna för Material i kontakt med livsmedel, FCM,  bygger på att ingående ämnen är utvärderade. Med RISE olika kompetenser inom materialutveckling, kemiska analyser, toxikologisk riskvärdering samt kunskap om regelverken kan vi erbjuda hjälp med att få nya ämnen listade i BfR.

Reglerna för material i kontakt med livsmedel bygger på att ingående ämnen är riskutvärderade. Tyska BfR, (German Federal Institute for Risk Assessment) publicerar rekommendationer för hur papper och andra material kan tillverkas och testas för att vara lämpliga för kontakt med livsmedel. Med RISE olika kompetenser inom materialutveckling, kemiska analyser, toxikologisk riskvärdering samt kunskap om regelverken kan vi erbjuda hjälp med att få nya ämnen listade i dessa rekommendationer, eller komplettera redan listade ämnen med utökade användningsområden.

Syfte

Vi erbjuder hjälp med att förbereda en ansökan till BfR om att få ett ämne listat i någon av rekommendationerna för material i kontakt med livsmedel. Arbetsgången följer BfRs guideline för säkerhetsbedömning av ämnen för att tillverka material och artiklar i kontakt med livsmedel. 

Metod

Uppdraget inleds med en bedömning av idén, där även kartläggning av eventuella liknande och redan listade ämnen tas med. Redan gjorda utvärderingar och tester kartläggs. En initial hälsoriskbedömning av ämnet baserat på redan tillgängliga data tas fram. Därefter kan en utökad arbetsplan göras.

En ansökan ska bygga på två delar: Hur mycket av ämnet som kan gå över till livsmedlet och en toxikologisk utvärdering.

Utvärdering av överföring av ämnet till livsmedel vid den tänkta användningen mäts eller beräknas. Även potentiella föroreningar i ämnet kartläggs genom analyser.

Baserat på nivån på överföring till livsmedlet görs en toxikologisk kartläggning. Denna omfattar som minst bedömning av genotoxicitet. Utöver det kan projektet omfatta upptag, fördelning, metabolism, och utsöndring, oral subkronisk toxicitet, oral kronisk toxicitet/carcinogenicitet, samt reproduktions- och utvecklingstoxicitet.

Resultaten redovisas i rapportform. 

Ett uppdrag kan läggas upp i olika steg som bygger på varandra. Kontakta oss gärna för att diskutera ett upplägg.

 

Hans Steijer

Kontaktperson

Hans Steijer

+46 76 876 70 11

Läs mer om Hans

Kontakta Hans
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.