Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ligninvetenskap - produkter och processer

Vår forskning förädlar trädets eget lim – lignin – till material, kemikalier och fordonsbränslen. Vi utvecklar även processer för att ta till vara och vidareförädla de stora mängder lignin och andra vedpolymerer som kemiska massabruk och andra bioraffinaderier får som biprodukt.

Lignin - en värdefull biprodukt från massabruket

Varför lignin?

För varje ton producerad pappersmassa kan 200 kg lignin utvinnas ur massabrukets biprodukt svartlut. Ligninet används idag nästan uteslutande som internt bränsle, men har potential att förädlas till biobaserade produkter med betydligt högre värde, t ex flygbränsle eller kolfibrer för batterier eller gasrening. 

Vår ligninkompetens

Vår ligninkompetens inkluderar separationsprocesser, framställning av kolfiber och andra karboniserade material, systemanalys, energiteknik, polymerkemi och -teknik och kemisk analys. Vi har separationsutrustning för lignin från laboratorie- till demonstrationsskala. RISE har tillsammans med Chalmers utvecklat den idag kommersialiserade LignoBoost-processen för ligninutvinning.

Vad vi kan erbjuda

Vi hjälper massaproducenter och andra bioraffinaderiaktörer att hitta passande processlösningar för utvinning av sitt lignin och identifiera lämplig vidareförädling.

Vår demonstrationsanläggning RISE LignoDemo för ligninseparation kan producera upp till 8 000 ton lignin per år. Ett exempel på storskaligt försök med lignin är ett långtidstest med att ersätta kol vid Fortums kraftvärmeverk i Stockholm. Ett annat exempel är ett fullskaleförsök i en sodapanna vid ett massabruk i Sverige där ersättning av fossila bränslen med lignin utvärderades.

Exempel på vad RISE kan erbjuda på området ligninprodukter och -processer:

  • Utvärdering och förstudier av ligninseparation tillsammans med Valmet som marknadsför LignoBoost-processen
  • Modellering av specifika massafabriker – material-, Na/S-, energi- och vattenbalanser – inklusive en teknisk-ekonomisk bedömning för att integrera LignoBoost-konceptet i massabruket
  • Processutveckling för att förbättra brukets bioraffinaderimöjligheter
  • Skräddarsydda FoU-projekt
  • Storskalig produktion vid RISE LignoDemo
Katarina Ohlsson

Kontaktperson

Katarina Ohlsson

Enhetschef

+46 10 228 45 55

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

LignoCity

LignoCity är i dag den enda anläggningen i världen med flexibel produktion av skräddarsydda ligninkvaliteter i tillräckligt stora kvantiteter för uppskalning. Lignin har potential att användas inom ett stort spann av slutapplikat…
Test & demo

Bioraffinaderi simulering

Här ges möjlighet att utvärdera bioraffinaderikoncept under utveckling. Den bygger på modeller och know-how som inte är öppet tillgängliga.
Test & demo

Ligninbaserad kolfiber

Miljö med skräddarsydd utrustning samt unik kompetens främst för att utveckla en värdekedja för en kostnadseffektiv kolfiber, baserad på lignin från sulfatmassabruk.

Kemisk analys av massa, processvätskor och lignin

Läs de Allmänna villkoren (General terms) innan du beställer!
Berättelse

Ett steg närmare fossilfri kolfiberbil

Kolfiber baserat på lignin kan användas för att minska vikt och bränsleförbrukning hos bilar. Forskarna har tidigare tillverkat en modellbil och hoppas nu på finansiering för att utveckla arbetet i större skala. 
Berättelse

Lignin och cellulosa ger stark biobaserad kolfiber

För att Sverige ska kunna nå klimatmålet och bli fossilfritt 2045 krävs bland annat en omställning till lättviktsmaterial i transportsektorn. Kolfiberkomposit skulle kunna ersätta stål och därmed sänka vikten hos ett fordon, men d…
Berättelse

Lignin på frammarsch med svensk teknik

Tack vare det naturliga ämnet lignin kan vi minska användningen av olja och kol i framtiden. Ämnet kan fås med en svensk och uppmärksammad teknik som inte bara utvinner lignin utan även gör det möjligt för massabruken att öka sin …
Projekt

Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity

Projektet fokuserar på utveckling av och kring en existerande svensk testbädd inom miljöteknikområdet – LignoCity. Testbädden är en världsunik plattform som överbryggar från forskning till kommersialisering av hållbara processer o…