Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ligninvetenskap - produkter och processer

Vår forskning förädlar trädets eget lim – lignin – till material, kemikalier och fordonsbränslen. Vi utvecklar även processer för att ta till vara och vidareförädla de stora mängder lignin och andra vedpolymerer som kemiska massabruk och andra bioraffinaderier får som biprodukt.

Lignin - en värdefull biprodukt från massabruket

Varför lignin?

För varje ton producerad pappersmassa kan 200 kg lignin utvinnas ur massabrukets biprodukt svartlut. Ligninet används idag nästan uteslutande som internt bränsle, men har potential att förädlas till biobaserade produkter med betydligt högre värde, t ex flygbränsle eller kolfibrer för batterier eller gasrening. 

Vår ligninkompetens

Vår ligninkompetens inkluderar separationsprocesser, framställning av kolfiber och andra karboniserade material, systemanalys, energiteknik, polymerkemi och -teknik och kemisk analys. Vi har separationsutrustning för lignin från laboratorie- till demonstrationsskala. RISE har tillsammans med Chalmers utvecklat den idag kommersialiserade LignoBoost-processen för ligninutvinning.

Vad vi kan erbjuda

Vi hjälper massaproducenter och andra bioraffinaderiaktörer att hitta passande processlösningar för utvinning av sitt lignin och identifiera lämplig vidareförädling.

Vår demonstrationsanläggning RISE LignoDemo för ligninseparation kan producera upp till 8 000 ton lignin per år. Ett exempel på storskaligt försök med lignin är ett långtidstest med att ersätta kol vid Fortums kraftvärmeverk i Stockholm. Ett annat exempel är ett fullskaleförsök i en sodapanna vid ett massabruk i Sverige där ersättning av fossila bränslen med lignin utvärderades.

Exempel på vad RISE kan erbjuda på området ligninprodukter och -processer:

  • Utvärdering och förstudier av ligninseparation tillsammans med Valmet som marknadsför LignoBoost-processen
  • Modellering av specifika massafabriker – material-, Na/S-, energi- och vattenbalanser – inklusive en teknisk-ekonomisk bedömning för att integrera LignoBoost-konceptet i massabruket
  • Processutveckling för att förbättra brukets bioraffinaderimöjligheter
  • Skräddarsydda FoU-projekt
  • Storskalig produktion vid RISE LignoDemo
Katarina Ohlsson

Kontaktperson

Katarina Ohlsson

Projektledare

+46 10 228 45 55

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.