Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Länkade Data

Länkade Data gör det möjligt för maskiner att förstå, resonera och fatta beslut baserat på kunskap som representeras på ett sätt som är begripligt för både människor och maskiner.

Wikidata i det länkade öppna datamolnet. Databaser anges som cirklar (med wikidata angivet som "WD"), med grå linjer som länkar databaser i nätverket om deras data är anpassade.

Som företag förstår ni hur viktigt det är med data för att fatta välgrundade beslut. Men utnyttjar ni den fulla potentialen hos er data? I många företag har arbete optimerats lokalt vilket har fått bieffekten att värdefull information är isolerade silos, där värdefull information är utspridd i olika system, avdelningar och format, vilket gör det svårt att komma åt, integrera och analysera den. Detta leder till outnyttjad potential, ineffektivitet och ökade kostnader.  

På RISE specialiserar vi oss på Länkade Data - en kraftfull teknik som kan bidra genom att annotera er data med semantik för att synliggöra dolda kopplingar och skapa bättre affärsresultat. Länkade Data är en teknik som gör det möjligt att resonera med en kunskapsbas och en inferensmotor, lösa komplexa problem och generera nya insikter genom att koppla ihop punkterna.  

Vi brinner för att hjälpa företag, därför specialiserar vi oss på Semantisk Webbteknik, en uppsättning standarder och tekniker som gör det möjligt att annotera webbresurser med semantiska metadata, vilket gör det möjligt för maskiner att tolka betydelsen av data.  

Vårt expertteam har omfattande erfarenhet av datamodellering och tillämpad implementering av Länkade Data-lösningar. Vi kan hjälpa er att få ut det mesta av er data genom att ta itu med ett brett spektrum av affärsutmaningar, t.ex:  

  • Dataförberedelse (interoperabilitet, dataförstärkning...) och validering. 
  • (Federerade) förfrågningar. 
  • Analys av sociala nätverk. 
  • Förklarbarhet och tolkningsbarhet i AI-beslut. 
  • Hybrida tillvägagångssätt. 
  • Visualisering av data (interaktion mellan människa och dator, ökning av mänsklig kunskap...). 

 

Genom att utnyttja teknik för Länkade Data och semantisk webb kan vi hjälpa till att strukturera data till kunskapsgrafer, vilket möjliggör slutsatser och resonemang från olika kunskapskällor av heterogen karaktär.  

Nöj er inte med data som är inlåsta i silos. Låt RISE hjälpa er att frigöra den fulla potentialen i er data med hjälp av Länkade Data, semantisk webbteknik och kunskapsgrafer. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er att skapa bättre affärsresultat.  

Mer information

RealEstateCore - Det är en modulär ontologi, dvs. en samling dataskeman som beskriver begrepp och relationer som kan förekomma i data som genereras för att modellera byggnader och byggnadssystem, eller som kommer från sådana system. https://www.realestatecore.io/

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.