Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Korrosion av konstruktioner i jord

Många ur samhällets synpunkt viktiga konstruktioner är förlagda i jorden och utsätts för dess korrosivitet. Som exempel kan nämnas våra vatten- och avloppsnät, naturgasledningar, cisterner för olja och bränslen, telekablar, kraftledningsstolparnas fundament, vägtrummor mm. Korrosion av dessa kan få förödande konsekvenser.

Korrosion i jord påverkas främst av vattenhalten, tillgång till syre, den kemiska sammansättningen, jordens redoxpotential, pH-värde, resistivitet och mikrobiell aktivitet. Jordsammansättningen varierar både vertikalt och horisontellt och påverkas starkt vid omgrävningar men även vid årstidsväxlingar.

Vårt erbjudande

RISE har mer än 40 års erfarenhet av korrosion i jord. Vi kan hjälpa dig med bedömning av korrosionsrisker, livslängd och rekommendera åtgärder för att minska korrosionen.

Vi hjälper även till med korrosionsprovning under fältmässiga förhållanden anpassade efter kundens önskemål om plats och material. 


Andrew Gordon

Kontaktperson

Andrew Gordon

Enhetschef

Läs mer om Andrew

Kontakta Andrew

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.