Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Korrosion av konstruktioner i jord

Många ur samhällets synpunkt viktiga konstruktioner är förlagda i jorden och utsätts för dess korrosivitet. Som exempel kan nämnas våra vatten- och avloppsnät, naturgasledningar, cisterner för olja och bränslen, telekablar, kraftledningsstolparnas fundament, vägtrummor mm. Korrosion av dessa kan få förödande konsekvenser.

Korrosion i jord påverkas främst av vattenhalten, tillgång till syre, den kemiska sammansättningen, jordens redoxpotential, pH-värde, resistivitet och mikrobiell aktivitet. Jordsammansättningen varierar både vertikalt och horisontellt och påverkas starkt vid omgrävningar men även vid årstidsväxlingar.

Vårt erbjudande

RISE har mer än 40 års erfarenhet av korrosion i jord. Vi kan hjälpa dig med bedömning av korrosionsrisker, livslängd och rekommendera åtgärder för att minska korrosionen.

Vi hjälper även till med korrosionsprovning under fältmässiga förhållanden anpassade efter kundens önskemål om plats och material. 

Andrew Gordon

Kontaktperson

Andrew Gordon

Enhetschef

Läs mer om Andrew

Kontakta Andrew
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Nätverk

Medlemsprogrammet för korrosionsskydd

Korrosion kan bekämpas på många sätt. Som medlem i RISE medlemsprogram korrosionsskydd få du tillgång till de senaste forskningsrönen och industriell expertis på området korrosionsskydd.
Nätverk

Korrosion och katodiskt skydd i jord

Korrosion i konstruktioner och infrastruktur under mark medför stora kostnader både för samhället och för företag. RISE har lång erfarenhet inom området och inom medlemsprogrammet bedriver vi forskning för att hitta nya lösningar …
Område

Korrosion

Rost på fordonskarosser, oxid på kretskort eller korrosionsangrepp på brodelar kan bli både farligt och dyrt. Samhällets årliga kostnad för korrosion är cirka 4 procent av BNP. Det är kostnader för korrosionsskydd och reparationer…
Expertis

Planering och analys av laddinfrastruktur

Övergången till eldrivna fordon för med sig nya frågor, överväganden och ställningstaganden för aktörer på transportsidan såväl som på infrastruktursidan. Vi bedriver forskning för att förstå mer om dessa frågor.
Område

Infrastruktur

Sverige investerar just nu 700 miljarder på väg- och järnvägsinfrastruktur i en satsning som sträcker sig till 2029. Infrastruktur är nödvändigt för att samhället ska fungera. Begreppet omfattar både synliga delar som vägar, broar…
Expertis

Mekanisk provning av markkonstruktioner

För att en konstruktion ska vara bestående krävs det en god grundläggning. På RISE i Borås testas olika former av grundläggningskomponenter för att mäta deras mekaniska egenskaper och säkerställa kvalité.