Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Komfortprovning

Komfort är ett begrepp som ofta förknippas med subjektiv upplevelse, men hos oss på RISE har vi möjligheten att kvantifiera en rad fysikaliska egenskaper som tillsammans bidrar till den upplevda komforten hos en produkt.

Fuktigt tyg

Vi utför mätningar enligt existerande metoder men utvecklar även nya mätmetoder för specifika ändamål. Vi erbjuder även hjälp med konsultation och produktutveckling för produkter där komfort är en väsentlig egenskap, kontakta oss så berättar vi mer. Våra erbjudanden inom komfortområdet kan delas upp i följande kategorier:

 • Termiska egenskaper
 • Fuktrelaterade egenskaper
 • Tryckfördelande egenskaper

 

Termiska egenskaper

Ett materials eller produkts värmetransportegenskaper är centrala när det gäller upplevd komfort, och är i normalfallet avgörande för kroppens möjlighet till optimal temperaturreglering. RISE erbjuder mätmetoder för såväl textila material som produkter, inklusive plagg, möbler och fritidsprodukter.

Vi utför mätning av termiska egenskaper enligt följande metoder:

 • ISO 11092:2014: Mätning av värme- och vattenångmotstånd i fortfarighetstillstånd.
 • ISO 5085-1:1989, IDT: Textil - Bestämning av värmeisolation - Del 1: Låg värmeisolation.
 • ISO 15831:2004 Beklädnad – Fysiologisk inverkan – Mätning av värmeisolering hos plagg mm. Med hjälp av en termisk docka.
 • Mätning av värmeflödesegenskaper i möbler med uppvärmd intryckskropp.

 

Fuktrelaterade egenskaper

Omfattningen av fukttransport påverkar i hög grad hur varmt eller svalt exempelvis ett plagg, ett täcke eller en sovsäck upplevs. Normalt är det önskvärt att ett kroppsnära material erbjuder ett så lågt ånggenomgångsmotstånd som möjligt (man säger ibland att sådana material ”andas”).  En för låg grad av fukttransport medför att det blir svårare för svett att dunsta från kroppen vilket motarbetar kroppens naturliga avkylningsmekanism och kan dessutom leda till lokalt obehag av fuktigt material mot huden. Det finns även exempel på tillämpningar där man vill begränsa fukttransporten. Detta gäller till exempel en del typer av skyddskläder samt vissa produkter som används inom sjukvården.

Vi utför mätning av fuktrelaterade egenskaper enligt följande metoder:

 • ISO 11092:2014: Mätning av värme- och vattenångmotstånd i fortfarighetstillstånd.
 • Mätning av fukttransportegenskaper (mikroklimat) hos sängar, madrasser, dynor mm. med svettande intryckskropp.
 • ISO 15496:2018: Mätning av textiliers vattenånggenomgång för kvalitetskontroll.
 • Mätning av mikroklimategenskaper med hjälp av personförsök.
 • AATCC 195-2011: Mätning av vätskespridande egenskaper (Moisture management) hos textila material.

 

Tryckfördelande egenskaper hos sängar, madrasser och sittmöbler

En betydande del av den upplevda komforten hos en madrass, säng eller sittmöbel är dess förmåga att fördela trycket som den utövar på användaren. I många fall är detta den egenskap som noteras först när någon lägger eller sätter sig på ett nytt underlag. Den tryckfördelande förmågan är dock inte bara en komfortangelägenhet utan påverkar också risken för utveckling av trycksår hos en brukare.

De tryckfördelande egenskaperna hos madrasser och sängar utvärderas hos oss med hjälp av standarden SS 8760013: Bestämning av kontakttryck hos madrasser, sängar och andra liggunderlag. Vi erbjuder även tryckmätningar med hjälp av försöksperson för bäddar, madrasser och sittmöbler.

Valter Dejke

Kontaktperson

Valter Dejke

Forskare

Läs mer om Valter

Kontakta Valter
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.