Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kognitiv ergonomi för bättre inter­aktions­design

Kognitiv ergonomi handlar om att anpassa tekniska system till människans förmågor och begränsningar. Detta blir allt viktigare i takt med den ökade digitaliseringen i samhället och på våra arbetsplatser. Bättre anpassade lösningar kan höja användar­upplevelsen, förbättra arbets­prestationen samt skapa en mer hälsosam och säker miljö.

Utmaningen inom kognitiv ergonomi ligger i att hitta användargränssnitt som är väl anpassade till människans förmåga att hantera information (t.ex att se, höra, dra slutsatser och fatta beslut). Digitalisering och teknisk utveckling innebär ofta att vi får tillgång till mer information. Men det viktiga är att användaren får relevant information, samt att informationen presenteras på ett lämpligt sätt. Annars är risken att vi blir exempelvis blir distraherande eller att arbetsprestationen blir lidande. På en arbetsplats kan det leda till säkerhetsproblem, stress, minskad produktivitet, maskinslitage etc. Genom att tillämpa nya tekniker och metoder för interaktionsdesign såsom VR, AR och ljuddesign finns möjlighet att hitta spännande och användbara framtida lösningar.   

Vi ser även att många användarmiljöer, samt människans roll i dessa miljöer, förändras radikalt. Detta gäller inte minst inom områden där automation och AI tillämpas. Ett exempel är automatiserade fordon där föraren får en allt mer passiv och övervakande roll. Detta innebär att lösningarna för samspelet mellan människan och tekniken i stor utsträckning bör utformas från grunden. 

RISE kan erbjuda stöd och tjänster inom kognitiv ergonomi i samtliga delar av innovationsprocessen. Eftersom ämnet kan tillämpas i alla delar av samhället där digitalisering och interaktionsdesign är aktuell ser vi inga begränsningar vad gäller branscher. I de inledande delarna av processen kan vi erbjuda inspirationsföredrag och workshops för idégenerering. Vi kan här även bistå med expertutvärdering av befintliga lösningar. Vidare kan vi ta fram designkoncept och prototyper, gärna i samverkan med slutanvändare. Slutligen har vi god erfarenhet av användartester, både i simulerad och verklig användarmiljö.  

Johan Fagerlönn

Kontaktperson

Johan Fagerlönn

Senior Researcher

+46703689810

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.