Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innovationskritiska metaller och mineral

Förändringar av energisystem och elektrifieringen av mobilitetssektorn leder till en ökad efterfrågan på innovationskritiska metaller och mineral. Till detta finns kopplat en rad hållbarhetsutmaningar som RISE adresserar på olika sätt.

Efterfrågan

En grön omställning till ett resurseffektivt och samtidigt fossilfritt samhälle ställer krav på en ökad användning av sol, vind och vågkraft, och en elektrifiering av fordons-, flyg- och båtflottan, för att nämna några områden. Därför ökar också behovet av ett stort antal innovationskritiska metaller och mineral. Specifika element kan ofta vara starkt ihopkopplat med särskilda användningsområden och substitution till mindre kritiska metaller är därför utmanande. Här arbetar RISE med materialströmsanalyser och identifiering av nödvändig användning, liknande ”essential use” inom Europas kemikaliestrategi.

Tillgång

För att klara av att möta behovet behövs en säker och hållbar gruvdrift, som kompletteras och i vissa fall ersätts med sekundära materialströmmar såsom biprodukter/restströmmar från nuvarande och historisk gruvbrytning samt urbana strömmar (ex metall och elektronikskrot). RISE arbetar med att sammanställa tillgångsströmmar samt med utvinningsfrågor kopplat till de sekundära strömmarna, framför allt inom de kemiska separationsmetoderna men till viss del även med termiska tekniker. Vi tittar även på substitutionsfrågan och har tekniska utvecklingsprojekt kopplat till kritiska metaller där vi ersätter och utvärderar mindre kritiska metaller.

Cirkulär ekonomi

Inom RISE pågår ett omfattande arbete för att accelerera cirkulära flöden där teknikutveckling kompletteras med affärsmodeller för den cirkulära ekonomin.

Policy

Inom området finns ett stort antal lagkrav och policyfrågor där vissa kan stå i konflikt med varandra och några är utmanande för näringslivet att möta upp. Utmaningarna är något som RISE aktivt arbetar med för att policy ska stötta en hållbar utveckling både för samhälle och industri.


Klicka på Play-knappen i bilden för att starta.

Hur blir innovationskritiska metaller och mineral en hållbar tillgång för grön omställning?

Ta del av RISE webbinarium som sändes 20 april 2021 med syfte att ge en nulägesbild vad gäller tillgången och efterfrågan på innovationskritiska metaller och mineral. Här samtalar vi med näringslivsföreträdare och politiker kring vilka utmaningarna och möjligheterna är, sett ur både ett industri- och policyperspektiv.


Christina Jönsson

Kontaktperson

Christina Jönsson

Avdelningschef

Läs mer om Christina

Kontakta Christina

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.