Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Innovationskritiska metaller och mineral

Förändringar av energisystem och elektrifieringen av mobilitetssektorn leder till en ökad efterfrågan på innovationskritiska metaller och mineral. Till detta finns kopplat en rad hållbarhetsutmaningar som RISE adresserar på olika sätt.

RISE erbjuder bland annat

Livscykelanalys med hjälp av standardiserade metoder, för bedömning av miljöpåverkan (LCA), sociala aspekter (S-LCA) och ekonomiska aspekter (LCC) ur ett livscykelperspektiv av utvecklade produkter, processer och tjänster.

Valorisering av restmaterial, från såväl urbana miljöer (tex WEEE) som från historisk och pågående gruvnäring och metallproduktion (tex anrikningssand och slagg), genom materialströmskartläggning, teknoekonomisk analys och genomförbarhetsstudier.

Teknisk utveckling av hållbara utvinnings- och återvinningsprocesser, tex hydrometallurgiska metoder för multielementextraktion och rening till hög kvalitet.

Studier för genomförbarhet och industrialisering, inklusive uppskalning, Go-to-market-analys och analys av tillstånd, gällande lagstiftning och standarder/certifiering, samt lösningar för Spårbarhet i hela värdekedjan.

Applikationer för kritiska mineral och metaller, tex inom batteriteknik, energiförsörjningssystem och legeringar/additiv för högpresterande material.

Analys av kvalitet, inklusive prestandatester och kemiska analyser, av utvunna eller återvunna kritiska material.

Nätverk av företag i hela värdekedjan, myndigheter och andra viktiga samhällsaktörer, nationellt och internationellt, samt deltagande i KICar (bla Manufacturing, Raw Materials, InnoEnergy och Climate), SIPar (RE:Source, Metalliska material och SMI) och andra plattformar.

Efterfrågan

En grön omställning till ett resurseffektivt och samtidigt fossilfritt samhälle ställer krav på en ökad användning av sol, vind och vågkraft, och en elektrifiering av fordons-, flyg- och båtflottan, för att nämna några områden. Därför ökar också behovet av ett stort antal innovationskritiska metaller och mineral. Ett visst grundämne har ofta specifika egenskaper och är därför starkt ihopkopplat med särskilda användningsområden; substitution till mindre kritiska råvaror är därför utmanande. Här arbetar RISE med materialströmsanalyser och identifiering av nödvändig användning, liknande ”essential use” inom Europas kemikaliestrategi.

Tillgång

För att klara av att möta behovet behövs en säker och hållbar gruvdrift, som kompletteras och i vissa fall ersätts med sekundära materialströmmar såsom biprodukter/restströmmar från nuvarande och historisk gruvbrytning samt urbana strömmar (ex metall och elektronikskrot). Modern brytning, utvinning och förädling kräver att mängden avfall som genereras i varje steg minskar, och där arbetar RISE på avancerad nivå med nyttiggörande av tex utvinningsavfall och slagg. RISE arbetar med att sammanställa tillgångsströmmar samt med utvinningsfrågor kopplat till de sekundära strömmarna, framför allt inom de kemiska separationsmetoderna men till viss del även med termiska tekniker. Vi tittar även på substitutionsfrågan och har tekniska utvecklingsprojekt kopplat till kritiska metaller där vi ersätter och utvärderar mindre kritiska metaller.

Cirkulär ekonomi

Inom RISE pågår ett omfattande arbete för att accelerera cirkulära flöden där teknikutveckling kompletteras med affärsmodeller för den cirkulära ekonomin.

Policy

Inom området finns ett stort antal lagkrav och policyfrågor där vissa kan stå i konflikt med varandra och några är utmanande för näringslivet att möta upp. Utmaningarna är något som RISE aktivt arbetar med för att policy ska stötta en hållbar utveckling både för samhälle och industri. RISE arbetar även med tillståndsprocesser för brytning och återvinning, och hur dessa kan göras mer effektiva, transparenta och förutsebara.

 

Klicka på Play-knappen i bilden för att starta.

Hur blir innovationskritiska metaller och mineral en hållbar tillgång för grön omställning?

Ta del av RISE webbinarium som sändes 20 april 2021 med syfte att ge en nulägesbild vad gäller tillgången och efterfrågan på innovationskritiska metaller och mineral. Här samtalar vi med näringslivsföreträdare och politiker kring vilka utmaningarna och möjligheterna är, sett ur både ett industri- och policyperspektiv.

Christina Jönsson

Kontaktperson

Christina Jönsson

Avdelningschef

+46 70 780 60 98

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Så kan vi minska importberoendet av innovationskritiska råmaterial

Innovationskritiska råmaterial är nödvändigt för vår energiomställning och en viktig möjlighet att sänka våra utsläpp av koldioxid. Framtidsscenarion visar att behoven kommer mångdubblas samtidigt som konkurrens om råmaterialen ök…
Berättelse

Marknad viktig för återvinning av innovationskritiska metaller och mineral

Att återvinna innovationskritiska metaller och mineral är ett essentiellt komplement till primär råvara i den fossila omställningen. Men det handlar inte bara om att förfina teknik och metoder för att uppnå maximal återv…
Projekt

Produktionsklustren - en mötesplats för företag med tillverkning i Sverige

Svensk fordonsindustri har initierat en struktur för samordning av forskning och utveckling – Sveriges Produktionskluster. Under 2020 fick RISE i uppdrag att samordna klustren som samtidigt har vidgat sin målgrupp till alla företa…
Nätverk

Kemikaliegruppen - ett nätverk för textil- och elektronikföretag

Kemikaliegruppen sprider den senaste kunskapen inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretag i textil- och elektronikbranschen. Ett medlemskap ger dig tillgång till såväl omvärldsbevakning och nätverk, praktiska verkty…
Erbjudande

Hållbarhetsanalys på vetenskaplig grund

Kraven från samhället, kunder, partners och myndigheter blir allt högre och mer omfattande. Förutom klimatkrav finns idag flera krav på till exempel resurseffektivitet, biodiversitet, vattenanvändning och energianvändning. Har ni …