Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innemiljö i byggnader och lokaler

Idag vistas vi 90 % av tiden inomhus. Hur vi upplever vår innemiljö i byggnader är därför mycket viktig för vårt välmående. RISE arbetar med utredningar av innemiljöproblem i fält, förebyggande arbete i byggnationsskedet som fuktsakkunniga och med forskning och utbildning inom området innemiljö.

God innemiljö är ett grundläggande krav för en byggnad vars syfte är att skydda människan från yttre påverkan och skapa en god och sund miljö att bo och arbeta i. För att få en god innemiljö behöver man ta hänsyn till bland annat luftkvalitet, fuktsäkerhet, lufttäthet, termisk komfort, radonförekomst och ljud- akustik- och ljusmiljö. RISE bedriver forskning och utbildning inom varje delområde och utför utredningar i fält i befintlig bebyggelse och även förebyggande åtgärder tidigt i byggprocessen. 

Innemiljöproblem - när någon förknippar hälsobesvär eller obehag av vistelse i en lokal - är ett återkommande problem i byggnader och kan ha en mängd olika orsaker, byggnadsrelaterade såväl som psykiska. Oavsett orsakar innemiljöproblem omfattande skada, både personlig och ekonomisk. Byggnadsrelaterat kan problemen vara fukt, materialemissioner, ljud, termisk komfort och så vidare. 

För att förebygga innemiljöproblem är kvalitetssäkring genom P-märkning av innemiljön i hela byggnaden och byggprocessen ett vanligt uppdrag som RISE utför. Här ingår kvalitetssäkring av hela processen - från planering till förvaltning. Ett av områdena som ingår i förebyggande åtgärder är lufttäthet, luftläckagesökning och termografering i klimatskalet, inom vilket RISE även utbildar diplomerad lufttäthetsprovare. 

RISE arbetar också med att utreda innemiljöproblem i befintliga byggnader. RISE har expertis inom alla områden som berörs av utredningar av byggnadsrelaterade problem, som exempelvis mikrobiologiska, kemiska och allergenanalyser. 

Eva Sikander

Kontaktperson

Eva Sikander

Enhetschef

+46 10 516 51 62

Läs mer om Eva

Kontakta Eva
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Erica Bloom

Kontaktperson

Erica Bloom

Senior Forskare

Läs mer om Erica

Kontakta Erica
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.