Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Högtemperatur-korrosion i förbrännings-anläggningar

Ämnen i bränslet kan vid hög temperatur orsaka korrosion på exempelvis ångtuber i kraftvärmeverk. Det leder till stora kostnader för materialförlust och driftstopp. RISE kan analysera korrosionsrisken och hindra eller förebygga korrosion.

De askbildande ämnena i bränslet kan orsaka beläggningar på kylda ytor som ångtuber i förbränningsanläggningen. Eftersom temperaturen är hög kan vissa ämnen i beläggningarna reagera med stålet i tuberna. Det leder till materialavverkning som måste ersättas eller åtgärdas till höga kostnader. Om avverkningen blir för stor kan tubläckor uppstå med produktionsstopp som följd. RISE kan analysera orsaker till beläggningar och korrosion genom försök i förbränningslabb, provtagning av beläggningar och korrosion samt avancerade laboratorieanalyser av korrosionen.


Kontaktperson

Kent Davidsson

Senior Forskare

+46 10 516 57 96
kent.davidsson@ri.se

Läs mer om Kent