Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Funktionssäkerhet

Funktionssäkerhet är den del av säkerheten som beror på om ett system eller en komponent fungerar korrekt med de insignaler som ges. RISE har en mycket bred expertis inom området funktionssäkerhet.

Olika typer av risker

Det finns många olika risker i tekniska system; mekaniska, kemiska, elektriska, explosion mfl. När vi talar om ett system, en apparat eller en maskin som "säker" menar vi att alla dessa risker är tillräckligt låga.

Säkerhet innebär alltså att det inte finns oacceptabla risker för fysiska skador eller hälsorisker. Skador kan uppstå antingen direkt eller indirekt som ett resultat av skador på egendom eller på miljön. Funktionssäkerhet är den del av säkerheten som beror på om ett system eller en komponent fungerar korrekt i förhållande till de insignaler som ges.

Skillnaden mellan funktionssäkerhet och elsäkerhet

Funktionssäkerhet ska inte förväxlas med elsäkerhet som innebär skydd mot elchock och brand som orsakas av elektricitet.

Ett exempel på funktionssäkerhet är en varvtalsvakt som förhindrar en slipskiva att rotera för snabbt och därmed löpa risk att sprängas. Däremot är mekaniska skydd mot att skadas av den roterande slipskivan inte en aspekt av funktionssäkerhet. Inte heller bullerdämpare avsedda att minska risken för hörselskador har med funktionssäkerhet att göra. Alla åtgärderna är viktiga för att slipmaskinen i sin helhet ska anses tillräckligt säker.

Standarder

För ökad funktionssäkerhet finns det mycket hjälp och vägledning att hämta i olika standarder. Problemet är att det dels finns många standarder, dels svårt att hitta rätt i "standarddjungeln".

Några av de vanligast förekommande standarderna är:

  • EN 62061 "Safety of machinery - Electrotechnical aspects" 
  • ENISO 13849 "Safety of machinery - Safety related parts of control systems" 
  • EN 61511 "Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector" 
  • EN 61508 "Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system" (består totalt av 7 delar) 
  • EN 61513 "Nuclear power plants - Instrumentation and control for systems important to safety - General requirements for systems"
  • ISO 26262 "Road vehicles - Functional safety"

IEC 61508 är främst tänkt att användas vid konstruktion av enskilda komponenter som ska ingå som en del av en säkerhetsfunktion, medan IEC 61511 och IEC 62061 beskriver hur man bygger upp den kompletta säkerhetsfunktionen utgående från komponeter konstruerade m.h.a IEC 61508.

ISO 13849-1 är tillämpbar både vid konstruktion av enskilda maskinkomponenter samt vid sammansättning av den kompletta säkerhetsfunktionen i en maskin.

ISO 26262  beskriver vilka krav som måste uppfyllas när man har säkerhetskritiska styrsystem i vägfordon.

RISE kan hjälpa till att hitta lämpliga standarder, hur dessa skall tolkas och appliceras i det enskilda fallet.

Johan Hedberg

Kontaktperson

Johan Hedberg

Projektledare

+46 10 516 50 71

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.