Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Funktionella ytor

En ytas egenskap är ofta avgörande för funktionen hos ett material. Inom RISE har vi expertis inom ytbehandling, ytmodifiering och ytbeläggningar, och kan hjälpa dig uppnå önskad funktion hos en yta eller ett material.

Utmaningar och frågeställningar kopplade till material och ytor är vanligt förekommande i industrin och i samhället i övrigt. En ytas egenskap är avgörande för att få bra vidhäftning till ett material, för att skapa vätske- eller gasbarriärer, för att minska problem med korrosion, eller för att förhindra påväxt av smuts, mikroorganismer, is och frost med mera. RISE erbjuder unik expertis inom ytbehandling och ytbeläggningar, för att lösa ovannämnda utmaningar tillsammans med våra kunder. RISE kan erbjuda tjänster inom:

Ytmodifiering

Vi erbjuder både våtkemiska metoder (silankemi, etsning, polymerympning med mera) eller torra metoder såsom flambehandling, corona, och plasma. Plasmabehandling kan aktivera en yta för att till exempel öka vidhäftningen men vi erbjuder även plasmapolymerisation för att skapa funktionella grupper på en yta.

Utveckling och formulering av funktionella ytbeläggningar

Exempelvis antikorrosiva, antibakteriella, anti-is, vätskerepellerande, smutsavvisande, antireflektiva och brandskydd.  Önskad funktionalitet uppnås ofta genom användning av nanoteknologi, det vill säga inblandning av nanomaterial till exempel grafen eller andra slags nanopartiklar i ytbeläggningsmatrisen eller skapande av porösa strukturer genom sol-gelkemi.

Ytbeläggningstekniker

Vi erbjuder exempelvis dip-coating, spray-coating, spin-coating, och nFOG (en unik aerosolbaserad metod).

Avancerad ytanalys

Exempel på ytkarakteriseringsmetoder är röntgenfotoelektronspektrometri (XPS), atomkraftsmikroskopi (AFM), elektronmikroskopi (SEM-EDS), Konfokal-Raman spektroskopi, kontaktvinkelmätningar.

Konsultation och marknadsstudier

Vi erbjuder expertrådgivning inom ytbehandlingsområdet, bestående av bland annat marknadsstudier av kommersiellt tillgängliga teknologier och produkter eller litteraturstudier av relevant vetenskaplig litteratur.

RISE experter inom ytkemi tjänar ett brett spektrum av industriella sektorer, bland annat inom energiteknik, samhällsinfrastruktur, life science, konsumentprodukter med flera. Vi är involverade i strategisk forskning och innovationsprojekt tillsammans med industri, akademi, och offentlig sektor. RISE erbjuder även skräddarsydda lösningar för att möta våra kunders behov i bilaterala samarbeten.

Mikael Järn

Kontaktperson

Mikael Järn

Senior Forskare

+46 10 516 60 68

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.