Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Fluffmassa

Med en ökad befolkningsmängd används sanitetsprodukter i större utsträckning. Producenter för fluffmassa kan hos RISE optimera och utveckla process och produkt, både för miljö och användarens skull och att utföra en kvalitetsbedömning av ursprungsmassan kan vara en del i det arbetet.

På RISE finns en lång erfarenhet av de processer (kokning och blekning) som används för att framställa fluffmassa samt expertkunnande om fibrer då det är viktigt att välja rätt typ av fiber för att få fram de bästa egenskaperna på massan.

RISE har en unik kedja av piloter för att genomföra studier hela vägen från vedråvaran till den färdiga fluffmassan från flisning, kokning, blekning och utvärdering av egenskaperna via ett välutrustat analyslabb. RISE kan förutom det rent processtekniska hjälpa till med de utvärdering av de specifika analyser som används för att göra en kvalitetsbedömning på fluffmassor. Exempelvis brukar fiberdimensionerna analyseras där grova fibrer genererar hög volym och bulk, långa fibrer ger god nätverksstyrka, låg andel finmaterial och hög andel fibrer gynnar en högkvalitativ fluffmassa. Dessa fiberanalyser kan dels studeras i mikroskop, dels med avancerad mätteknik i fiberanalysatorer.

Vidare är energiförbrukning via försök i hammarkvarn och efterföljande knuttalsmätning viktiga egenskaper som utvärderas på fluffmassa. Dessutom kan torrformning utföras för att framställa de små kuddar som sedan används för att analysera absorptionsegenskaper. En komplett fysikalisk provning kan såklart också genomföras för att utvärdera fysikaliska egenskaper på massan.

Vi arbetar alltid i nära dialog med våra kunder för att säkerställa värde.

Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning

Den experimentella lilla pappersmaskinen (XPM) utgör en viktig papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att utföra tester och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Dess kostnadseffektivitet och förmåga…
Tjänst

Analyser av cellulosa för dissolvingmassa

Genom att använda dissolvingmassa som råvara kan textilföretag spela en aktiv roll i övergången mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi. Genom att investera i forskning och utveckling av dissolvingfibrer och produktionsmetoder kan…
Tjänst

Identifiering av problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Tjänst

Kvalitetsbedömning av massa för produktion av fluffmassa

Med en ökande befolkning ökar också efterfrågan på sanitetsprodukter som blöjor och hygienprodukter. Denna ökning i användning av sanitetsprodukter skapar ett ökat behov av fluffmassa, en nyckelkomponent i tillverkningen av dessa …
Tjänst

Fiberdimensioner viktigt för massakvaliteten

Att karaktärisera massa involverar ofta en noggrann analys av fibersammansättningen i en fibermätare för att kontrollera massans kvalitet. Denna process är av stor vikt både inom forskningsprojekt och utvecklingsprojekt inom proce…
Test & demo

Utveckla tissueprodukter i liten skala

Med den lilla experimentpappersmaskin, XPM, kan papper i ytvikter mellan 15 och 300 g/m2 tillverkas. Eftersom den också är utrustad med en Yankeecylinder används den med fördel för pilottillverkningar av tissue.
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor, såsom kokvätskor, jästankar och svartlut, är av stor betydelse inom både traditionella skogsindustriella processer och inom området för bioraffinaderi. Dessa processvätskor och material…