Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Finansiella tjänster inom totalförsvar

Finanssektorn är helt beroende av teknisk infrastruktur och cyberattacker det främsta hotet mot sektorn. Företag och myndigheter genomför ambitiösa övningar och skyddet utvecklas ständigt. RISE bidrar i arbetet.

IT-tjänster ger möjlighet och sårbarheter

IT-tjänster effektiviserar verksamheter och öppnar för nya möjligheter. Samtidigt skapas nya sårbarheter. Finanssektorn är ett bra exempel där vi idag enkelt kan utföra bankärenden dygnet runt via en uppkopplad mobil men där en kryptovirusattack sommaren 2021 stängde ner hundratals uppkopplade Coop-butiker i hela landet.

Antalet digitala brott ökar

Bank- och värdetransportrån har minskat kraftigt som en följd av minskad kontantanvändning. I stället har mängden digitala brott ökat. Även oavsiktliga IT-avbrott kan få stora konsekvenser. Säkerhetshöjande åtgärder kan dock ha effekt mot både angrepp och oavsiktliga störningar.

Cybersäkerhet är komplext

Att uppnå en hög cybersäkerhet är svårt. Inga skydd är perfekta. Tekniska lösningar måste kompletteras med insikter från exempelvis psykologi, ekonomi och juridik.

Resiliens kräver samarbete

Ökad resiliens kräver samarbete mellan många olika parter. RISE är en sådan part. Vår kompetens efterfrågas av exempelvis Finansinspektionen som får stöd från RISE i sitt arbete med cybersäkerhet.

Vad RISE kan hjälpa till med inom finansiella tjänster

• Att sätta siffror på konsekvenserna av cyberincidenter
• Att identifiera korsberoenden och cyberrisker i värdekedjan utanför din organisation
• Behovsinventering och analys av cyberförsäkringslösningar

Till totalförsvar och krisberedskap på RISE

Fortsatt läsning inom finansiella tjänster

Franke, U.(2022) "Dags för cybersäkerhetsekonomi" Artikel. Ekonomisk Debatt, nr 2, årgång 50. 

Varga, S., Brynielsson, J. & Franke, U.( juni 2021) "Cyber-threat perception and risk management in the Swedish financial sector". Artikel. Computers & Security. Volume 105.

Franke, U. (2020) Cybersäkerhet för en uppkopplad ekonomi. Rapport. Entreprenörskapsforum.

Ulrik Franke

Kontaktperson

Ulrik Franke

Senior Researcher

+46 72 549 92 64

Läs mer om Ulrik

Kontakta Ulrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Cybersäkerhet inom totalförsvar

Med ett alltmer digitaliserat samhälle ökar också risken för cyberangrepp. Såväl kritiska samhällsfunktioner som enskilda organisationer och företag kan slås ut av en cyberattack. Det är därför viktigt att möta den digitala utveck…
Expertis

Info & kommunikation inom totalförsvar

Information och kommunikation är grundläggande delar av totalförsvaret. Utan fungerande IT-system fungerar inte de funktioner som samhället bygger på. Det är därför viktigt att samhället lyckas förebygga, upptäcka och hantera risk…
Expertis

Energiförsörjning inom totalförsvar

Energiförsörjning inom totalförsvar och krisberedskap handlar om att kunna hantera Sveriges energibehov även under kris och krig.
Expertis

Skydd och säkerhet inom totalförsvar

Skydd och säkerhet är viktiga parametrar inom totalförsvar och krisberedskap.
Expertis

Transporter inom totalförsvar

Transporter är en viktig del av totalförsvar och krisberedskap. Det handlar om att transportera människor, råvaror, förbrukningsmaterial och utrustning. Men också om att transportera energi, processhjälpmedel och kompetens.
Expertis

Produktionsomställning inom totalförsvar

Under tider av kris och krig ställs vårt samhälle inför nya utmaningar. Bland annat behöver vi hitta alternativ försörjning av produkter inom hälsa och sjukvård.
Expertis

Livsmedel och dricksvatten -totalförsvar

Trygg och säker försörjning av livsmedel och dricksvatten är nödvändigt för människors liv och hälsa. Det är grundläggande i såväl fredstida kriser som under höjd beredskap och ytterst i krig.