Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Expertis inom grönlut, grönlutsslam, kalkgrus och mesa

I och med att massaprocesserna sluts allt mer ökar betydelsen av att följa hur och om sammansättningen av slammet förändras för att säkerställa att separationen fungerar fullt ut. Separation av grönlutsslam från grönlut fungerar som de kemiska massaprocessernas njure.

Vid analys av metaller i grönlut med grönlutsslam är det viktigt att veta hur kunden vill ha proverna analyserade. Det vi behöver veta innan analys är om provet ska analyseras på omskakat prov (med grönlutsslam) eller om det är metallerna i grönluten (sedimenterat prov) som är av intresse. Vid analys av grönlut peroxidbehadlas provet och analyseras med standardadditionsteknik med ICP-OES. 

Med det grönlutsslam som sedimenteras eller filtreras bort vid slamavskiljningen försvinner många metallföreningar ur återvinningsprocessen, vilka annars ställer till en hel del problem i kalkcykeln. Grönluten måste vara tillräckligt ren och fri från grönlutsslam för den efterföljande kausticeringen. 

Med ökande slutningsgrad i massaprocessen ökar halterna av processtörande metaller och därmed risken för problem. Till exempel kan det bildas inkruster i rör och värmeväxlare som minskar effektiviteten av dessa och även filtreringar kan påverkas negativt.

Med analyser av grönlut och slam är det enkelt att ha kontroll de processtörande metallerna och lösa eventuella problem som uppstår längre fram i processen men som har sin orsak i avskiljningen av grönlutsslam. Det är viktigt att ha koll på aluminium och magnesium i lutcykeln. Därför måste slamavskiljningen fungera och inte släppa igenom slam med grönluten.

Slammet separeras från grönluten och behandlas därefter fraktionerna var för sig. De behandlade fraktionerna slås sedan ihop och analyseras med ICP-OES. Resultatet från analyserna visar de ingående metallerna och deras halter. 

Christina Wedin

Kontaktperson

Christina Wedin

Coordinator

+46 10 722 32 47

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning, utveck

XPM är en papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att testa och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Kontinuerlig utveckling av XPM och dess möjligheter för webbformning säkerställer ett kvalitetssäk…
Test & demo

Viskosanläggning i labskala - utveckling

För att utveckla och optimera regenererad cellulosa har RISE två viskospiloter, en i mikroskala och en annan för större volymer viskoslösning. Piloterna består av sex delar som tillsammans motsvarar en faktisk viskostillverkningsp…
Expertis

Fluffmassa

Med en ökad befolkningsmängd används sanitetsprodukter i större utsträckning. Producenter för fluffmassa kan hos RISE optimera och utveckla process och produkt, både för miljö och användarens skull och att utföra en kvalitetsbedöm…
Expertis

Massa

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Tjänst

Troubleshooting ger dig lösningar på problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Tjänst

Svepelektronmikroskopi ser ytstruktur, topografi och grundämnen

Processer är ofta varma och fuktiga som skapar goda miljöer för bakterier, utfällningar samt andra icke önskvärda företeelser som bidrar till störningar och nedklassning av slutprodukter. Svepelektronmikroskopi (SEM/XDS) har ett s…
Tjänst

Analyser för processkemikalier

Kemikalier som kommer ur processen behöver analyseras, kontrolleras och klassas för att kunna veta vilka åtgärder som behöver göras vid eventuell efterbearbetning. Förslag på vanliga analyser för processkemikalier hittar ni nedan.…
Tjänst

Stavbestrykning i labskala för snabba screeningförsök

Traditionellt har stavbestrykning använts för att testa ytlim och bestrykningssmet för pålägg på grafiska papper. Men metoden har också visat sig vara värdefull för att testa bestrykning av nya kemiska lösningar. Metoden har därfö…