Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Elvägar

Energiöverföring till fordon i rörelse med hjälp av luftledningar, skenor eller trådlös teknik. Engelsk benämning är Electric Road Systems (ERS).

Elvägssystem med energiöverföring, fordon, logistik, energisystem, transaktioner, säkerhet och trafikledning.
Foto: Martin G. H. Gustavsson

Elektrifiering av transporter är högaktuellt och strategiskt viktigt för beslutsfattare, myndigheter och näringsliv. Inom RISE finns flera spetskompetenser relevanta för elektrifierade transporter och som kan bidra till att Sverige bibehåller sin ställning som världsledande inom området.

Olika elvägstekniker har stor potential att minska beroendet av fossila bränsle, minska utsläppen av växthusgaser, minska luftföroreningar och minska buller i tätorter. Ett fordon som nyttjar ett framtida nätverk av elvägar kommer ha lång räckvidd, reducerat behov av batteri vilket innebär låg kostnad, och reducerat behov av att stanna för att ladda vilket medför flexibilitet.

RISE besitter ett brett systemperspektiv avseende elektrifierade transporter. Vår expertis har kunskap och praktisk erfarenhet från demonstrationsprojekt och studier av såväl tekniska som ekonomiska frågeställningar i både nationellt och internationellt perspektiv.

Utmaningar som kan hanteras med hjälp av RISE:

  • Bedömning av teknisk mognad.
  • Kartläggning av intressenter och vad som påverkar dem.
  • Datainsamling, bearbetning och analys.
  • Samspel mellan elproduktion, eldistribution, elhandel, energilager och drivlinor.
  • Modellering, simulering och beräkningar relaterade till drivlinor och energisystem.
  • Påverkan från elektromagnetiska fält på omgivning, människor och fordon.
  • Kunskapsspridning och nätverkande.

RISE besitter förmågan att vara en oberoende kunskaps- och innovationspartner som med integritet och i samverkan kan leverera resultat med substans.


Martin G. H. Gustavsson

Kontaktperson

Martin G. H. Gustavsson

Senior Researcher

Läs mer om Martin

Kontakta Martin

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.