Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Elektrifierade resor och transporter: samhällseffekter, användarfrågor och klimatpåverkan

Inom detta område ryms frågor om hur samhället påverkar och påverkas av elektrifierade resor och transporter. Vad innebär elektromobilitet för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet?

För att Sveriges klimatmål ska kunna nås måste transportsystemets utsläpp av växthusgaser minska mycket snabbare än idag. En av flera åtgärder för att nå målen är elektrifiering av resor och transporter. Detta ställer krav på samhället, exempelvis i form av utbyggd laddningsinfrastruktur; det kan innebära förändrade resvanor för individer; och det innebär nya miljömässiga och sociala utmaningar, exempelvis till följd av batteritillverkning. RISE har bred kunskap om dessa utmaningar och om hur de kan studeras, utvärderas och hanteras. Genom vår forskning kan vi bidra till att uppnå såväl klimatmålen som ökad social och ekonomisk hållbarhet.