Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digital transformation av affärsekosystem, affärsmodeller och verksamhet

RISE har lång erfarenhet och kompetens inom organisering och digitalisering med särskilt fokus på hur nya värden, affärsmodeller och ekosystem skapas.

För att dra full nytta av digitaliseringens potential för hållbar tillväxt är det nödvändigt att utveckla och underhålla stödjande strategier, affärsmodeller och processer. Ofta går digitalisering (t.ex. datadelning, aggregering och analys) bortom organisationsgränser och behöver förstås på ekosystemsnivå. På RISE tillämpar vi ett systemsperspektiv på digitala transformationsprocesser och guidar intressenters positionering, erbjudanden och processer i linje med de krav på förändring som finns i de sektorer de verkar i.


Kontaktperson

Sara Fallahi

Senior Researcher

+46 10 228 40 63
sara.fallahi@ri.se

Läs mer om Sara