Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Demokratiskt deltagande och medborgardialoger

Medborgarnas inkludering och engagemang är viktigt för att stödja en samhällsomvandling mot ett mer demokratiskt, inkluderande och hållbart samhälle för alla.

Medborgarengagemang inom digitalisering, systemutveckling, policy, innovationsstyrning och stadsplanering är avgörande för att vi ska få med bredare perspektiv och stödja utvecklingar i samhället som är inkluderande för alla. Medborgardialoger kan vara ett sätt att stödja medborgarinitiativ, utveckla hållbara livsstilar och lösa konflikter. Men det finns också vissa risker med att driva medborgardialoger som kan leda till oavsiktliga konsekvenser. Medborgare kan till exempel tappa förtroendet för organisationer på grund av att förväntningar inte stämmer överens med resultatet av medborgardialoger, en obalanserad representation av vissa grupper av medborgare kan leda till ökat utanförskap eller att organisationer blir överväldigade av att inte ha resurser eller processer på plats för medborgardialoger.

Ett viktigt område för utveckling av medborgardialoger är den digitala utvecklingen av den offentliga sektorn. Med den breda användningen av digital teknik (AI, Big Data, chatbottar), datadrivet beslutsfattande och högre grad av processautomatisering blir digitala tjänster mer komplexa. Myndigheters tjänster och system bör vara tillgängliga för alla som behöver använda dem och inte utesluta eller ha partiskhet mot vissa grupper av medborgare. Kunskapen om olika medborgar- och företagsbehov är därför oerhört viktig för att säkerställa att dessa tjänster utformas på ett inkluderande sätt för hela samhället. I projektet "Medborgardialoger för framtiden för offentliga tjänster kring livshändelser" med DIGG (Agency for Digital Government, utvecklade vi till exempel online-medborgardialoger fokuserade kring de behov medborgarna möter när de befinner sig mitt i stora livshändelser. Material och metoder skapades från forskningen för att stödja DIGGs diskussioner i att skapa en digital färdplan för visionen om offentliga tjänster 2030.

Vi arbetar med medborgardialogutveckling tillsammans med kommuner, myndigheter, näringsliv och organisationer. Vi kombinerar deltagande design, sociologi, interaktionsdesign och systemperspektiv för att utveckla och prototypa metoder och processer för att driva medborgardialoger, diskutera medborgarbehov med intressenter och omdesigna system utifrån medborgarperspektiv. Syftet med detta är att utforska och ta itu med de utmaningar som är förknippade med medborgarengagemang på olika nivåer.

Hayley Ho

Kontaktperson

Hayley Ho

Innovations- och processledare

+46 70 357 89 93

Läs mer om Hayley

Kontakta Hayley
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.