Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Datainsamling

RISE driver utveckling av datainsamling för att bygga förståelse av tillgängliga data inom industri och samhälle. Detta ger bättre beslutsunderlag och medvetenhet om pågående händelser. Genom att hitta saknade data och korrelera dessa mot tillgängliga data så förenklar vi förståelsen av händelseförlopp för både människa och maskin.

Vår expertis inom datainsamling kan användas för att identifiera luckor i insamlad data och utreda vilken insamlingsmetod eller nya kombinationer som kan komplettera befintliga data. Stora datamängder är svåröverblickade och behöver därför transformeras och anpassas för automatisk bearbetning. Automatiskt bearbetade data kan sedan systematiskt analyseras av intelligenta algoritmer för att identifiera korrelationer, ge rekommendationer genom dokumentering och visualiseringsverktyg. Visualisering är ett viktigt verktyg för att visa kunskap utan att bli överbelastad av för många detaljer.

Stora datamängder är utmanande att överblicka, och i många fall så är data insamlad över flera år, i olika format, och på olika platser. Utmaningen ligger då i att samla, strukturera, formatera, filtrera och förbereda data så att den kan bearbetas automatiskt, nyttogöras och åskådliggöras.  En utmaning som RISE expertis bidrar till att lösa genom transformation av data, strukturering och tillgängliggöring av data i kundens egna system, datacenter, eller molnarkitekturer. När data finns tillgängligt och samlad så kan data analyseras med standardiserade tekniker såsom signalbehandling, maskininlärning och visualisering.

RISE har ett tvärvetenskapligt team för datainsamlingsfrågor som gärna arbetar i agila arbetsformer med korta ledtider och snabb återkoppling som fokuserar på medbestämmande med sina kunder. Teamet börjar gärna med att utreda nuläget där man inventerar insamlad data, nuvarande användningsområden och behovsbilden hos sina kunder. Därefter så kombineras teamets datainsamlingskunskaper med domänkunskap inom RISE för att föreslå möjliga sätt att finna ny kunskap som är möjlig att utvinnas ur befintlig data samt om den behöver kompletteras och kombineras med andra och eventuellt nya datakällor för att leverera ett värde till kunden. Den föreslagna lösningen kan gruppen sedan demonstrera i en proof-of-concept eller prototypinstallation som validering på metoden samt som underlag till en framtida upphandling och verksamhetsinföring.

Genom att samarbeta med RISE kring datainsamling så får våra kunder en oberoende rekommendation och insikt i hur datainsamling bör genomföras för att vara framtidssäker, enkel att analysera och vid behov transformera till ett framtida dataformat och slipper uppleva inlåsningseffekter av valda lösningar och plattformar.

Jonas Lindqvist

Kontaktperson

Jonas Lindqvist

+46 70 212 90 99

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Artificiell intelligens

Visst vore det bekvämt om din dator på egen hand kunde hjälpa dig hitta ditt nästa jobb eller om din läkare kunde ställa en diagnos innan du känner dig sjuk? Artificiell intelligens (AI) är vetenskapen om intelligenta maskiner, oc…
Område

Digital infrastruktur

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter 2025, enligt regeringens digitaliseringsstrategi. Hela landet ska ha tillgång till en säker och stabil digital infrastruktur. Detta bidrar till att göra …
Område

Data Science

Med hjälp av dagens datorer, som både är extremt snabba och har en enastående lagringskapacitet, kan vi behandla, analysera och utvinna ny kunskap ur mycket stora mängder data. När informationsmängden hela tiden växer blir data sc…
Område

Digitalisering

Stora samhällsutmaningar som klimatförändringar, globalisering och ändrad demografi ställer krav på företag att förändras för ökad konkurrenskraft och på offentlig sektor att införa smartare arbetssätt och nya tjänster. Digitalise…
Område

Internet of Things

Intelligenta system som kopplar saker till varandra finns snart i varje ny produkt. Det kan till exempel vara ett inbrottslarm som är kopplat mellan ditt hem och din telefon. Samlingsnamnet på dessa system är internet of things (I…
Test & demo

Testbädd för digitalisering

En av få motsvarande anläggningar internationellt. Används idag främst av ett flertal SME-bolag och forskningsprojekt inom e-hälsa, digitalisering, Internet of things och Smarta städer.
Område

Sensorer och sensorsystem

Att mäta är att veta och en sensors uppgift är att mäta. Inbyggda sensorsystem som är uppkopplade mot internet finns numera praktiskt taget överallt i vardagen. Samlingsnamnet på dessa system är Internet of Things, IoT. Sensorerna…
Berättelse

Städerna behöver data för att bli smarta

En förutsättning för att skapa smarta städer där tillämpad AI, digitala verktyg och tjänster underlättar invånarnas vardag och effektiviserar stadens funktioner ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv är data. Sverige…