Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Datainsamling

RISE driver utveckling för att öka och förenkla datainsamling samt för att bygga förståelse av tillgängliga data inom industri och samhälle. Detta möjliggör bättre beslutsunderlag och medvetenhet om pågående händelser. Genom att identifiera saknade data och korrelera dessa mot tillgängliga data så bygger vi transformationen från data till information och ser kunskapen bortom bruset. Vi förenklar helt enkelt förståelsen av händelseförlopp för både människa och maskin.

Vår expertis inom datainsamling kan användas för att identifiera luckor i insamlad data och utreda vilken insamlingsmetod eller nya kombinationer som kan komplettera befintliga data. Stora datamängder är svåröverblickade och behöver därför transformeras och anpassas för automatisk bearbetning. Automatiskt bearbetade data kan sedan systematiskt analyseras av intelligenta algoritmer för att identifiera korrelationer, ge rekommendationer genom dokumentering och visualiseringsverktyg. Visualisering är ett viktigt verktyg för att visa kunskap utan att bli överbelastad av för många detaljer.

Stora datamängder är utmanande att överblicka, och i många fall så är data insamlad över flera år, i olika format, och på olika platser. Utmaningen ligger då i att samla, strukturera, formatera, filtrera och förbereda data så att den kan bearbetas automatiskt, nyttogöras och åskådliggöras.  En utmaning som RISE expertis bidrar till att lösa genom transformation av data, strukturering och tillgängliggöring av data i kundens egna system, datacenter, eller molnarkitekturer. När data finns tillgängligt och samlad så kan data analyseras med standardiserade tekniker såsom signalbehandling, maskininlärning och visualisering.

RISE har ett tvärvetenskapligt team för datainsamlingsfrågor som gärna arbetar i agila arbetsformer med korta ledtider och snabb återkoppling som fokuserar på medbestämmande med sina kunder. Teamet börjar gärna med att utreda nuläget där man inventerar insamlad data, nuvarande användningsområden och behovsbilden hos sina kunder. Därefter så kombineras teamets datainsamlingskunskaper med domänkunskap inom RISE för att föreslå möjliga sätt att finna ny kunskap som är möjlig att utvinnas ur befintlig data samt om den behöver kompletteras och kombineras med andra och eventuellt nya datakällor för att leverera ett värde till kunden. Den föreslagna lösningen kan gruppen sedan demonstrera i en proof-of-concept eller prototypinstallation som validering på metoden samt som underlag till en framtida upphandling och verksamhetsinföring. 

Genom att samarbeta med RISE kring datainsamling så får våra kunder en oberoende rekommendation och insikt i hur datainsamling bör genomföras för att vara framtidssäker, enkel att analysera och vid behov transformera till ett framtida dataformat och slipper uppleva inlåsningseffekter av valda lösningar och plattformar.


Jonas Lindqvist

Kontaktperson

Jonas Lindqvist

Forskare

+46 10 228 40 84
jonas.lindqvist@ri.se

Läs mer om Jonas

Relaterat

Område

Artificiell intelligens

Visst vore det bekvämt om din dator på egen hand kunde hjälpa dig hitta ditt nästa jobb eller om din läkare kunde ställa en diagnos innan du känner dig sjuk? Artificiell intelligens är vetenskapen om intelligenta maskiner - och te…
Område

Digital infrastruktur

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter 2025, enligt regeringens digitaliseringsstrategi. Hela landet ska ha tillgång till en säker och stabil digital infrastruktur. Detta bidrar till att göra …
Område

Data Science

Med hjälp av dagens datorer, som både är extremt snabba och har en enastående lagringskapacitet, kan vi behandla, analysera och utvinna ny kunskap ur mycket stora mängder data. I takt med att den samlade datan växer blir data scie…
Område

Digitalisering

Digitalisering betyder väldigt olika saker för olika företag, industrier, verksamheter och människor. Den gemensamma nämnaren är behovet av att förstå och nyttja de möjligheter som uppstår med nya uppkopplade tekniker, på ett anvä…
Område

Internet of Things

Intelligenta system som kopplar saker till varandra finns snart i varje ny produkt. Det kan till exempel vara ett inbrottslarm som är kopplat mellan ditt hem och din telefon. Samlingsnamnet på dessa system är internet of things (I…
Test & demo

Testbädd för digitalisering

En av få motsvarande anläggningar internationellt. Används idag främst av ett flertal SME-bolag och forskningsprojekt inom e-hälsa, digitalisering, Internet of things och Smarta städer.
Expertis

Sensorer och Sensorsystem

RISE är ett internationellt ledande forskningsinstitut som samlar Sveriges bredaste kompetens inom området Sensorer och Sensorsystem. Vi utför applikationsdrivna forskningsprojekt där industrialiseringen ligger några år framåt i t…