Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Byggnadsfysik

Byggnadsfysik är kunskapen om värme-, luft- och fuktrörelser i byggnader. RISE bedriver forskning, samverkar och utbildar i grundläggande och tillämpad byggnadsfysik, i första hand värme- och fukttransport och luftströmning i byggnadsdelar och byggnader. RISE studerar konstruktioner såsom ytterväggar, fönster och tak men även grunder och deras anslutningar för att uppfylla krav på bland annat fuktsäkerhet, energianvändning, komfort och god innemiljö.

Husfasader

Utformning av byggnader och klimatskal med avseende på hållbarhet, energieffektivitet, fuktsäkerhet och komfort säkerställs genom provning av byggnadsmaterials och -systems egenskaper, beräkning och uppföljning.

RISE forskar kring och utvärderar byggnadsmaterial, byggnadsdelar och hela byggnader. Utvärderingar utförs med avseende på värmeisoleringsförmåga, fuktsäkerhet, lufttäthet, termisk komfort, luftkvalitet och andra aspekter som påverkar innemiljön, energianvändningen och beständigheten.

Kvalitetssäkring av exempelvis fönster och dörrar, innemiljön i hela byggnader, eller av byggprocessen, är ett ofta utfört uppdrag vi utför för våra kunder. RISE skadeutredningsverksamhet är också ett viktigt inslag i vår verksamhet som ger input till vår forskningsverksamhet.

RISE forsknings- och utvecklingsverksamhet finns bland annat inom områdena fuktsäkra byggnader, innemiljö och hälsa, mikrobiologi, lufttätt byggande samt energieffektiva byggnader.

Vi samarbetar med flera universitet och högskolor och ingår i Fuktcentrum tillsammans med LTH, KTH och Chalmers tekniska högskola.


Kontaktperson

Eva Sikander

Enhetschef

+46 10 516 51 62
eva.sikander@ri.se

Läs mer om Eva

Kontaktperson

Börje Gustavsson

Enhetschef

+46 10 516 51 70
borje.gustavsson@ri.se

Läs mer om Börje