Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Brandutredning

Brandutredningar är djupgående analyser av bränder. Genom att undersöka bränder kan vi förstå hur och varför en brand uppstår, hur den utvecklas och hur vi kan förhindra liknande händelser i framtiden. På RISE utför vi oberoende granskningar och analyser på begäran från företag, försäkringsbolag, polis och andra myndigheter.

Vad är en brandutredning? 

En brandutredning är en metodisk process där vi kartlägger och analyserar händelseförloppet efter en brand. Vi undersöker brandorsak, material, beteenden och andra faktorer som påverkar brandens förlopp.

Vad ingår i en brandutredning? 

En brandutredning omfattar flera steg:

  • En kartläggning av brandens händelseförlopp. Här rekonstrueras brandens utveckling och viktiga händelser identifieras.
  • Utredning av brandorsak: Vi undersöker vad som startade branden och analyserar bakomliggande faktorer.
  • Materialanalys: Den här delen av brandutredningen innebär dokumentation och provning av det material som omfattades av branden.
  • Beredskapsbedömning: Vi sammanställer och utvärderar olika tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att förhindra framtida bränder.

Varför görs en brandutredning? 

Vi utför brandutredningar på uppdrag av företag, försäkringsbolag, advokater, polis och andra myndigheter,  Det kan exempelvis handla om att få förståelse för ett tekniskt fel eller brist som kan initiera en brand eller brottsmål som omfattar anklagelser om att en brand är anlagd. Genom att beställa en brandutredning erhålls en objektiv och professionell bedömning av branden. Utredningen kan förhindra liknande händelser i framtiden genom att ge välgrundade underlag till framtida beslut.

Vem utför brandutredningen? 

Brandutredningar utförs av specialister med lång erfarenhet inom området. På RISE har vi kunniga brandexperter som analyserar händelser för att förstå risker och utveckla nödvändiga säkerhetsåtgärder. Vi är vana vid att hantera olika slags bränder, allt från bränder i elbilar till bränder i byggnader och fartyg. 

Hur ser ett brandförlopp ut?

Brandförloppet varierar beroende på omständigheterna och varierar beroende på brandorsak, material, syretillgång med mera. Ofta startar branden med en tändkälla, spridning av eld och slutligen släckning eller utbredning av branden.

Vi hjälper med brandutredning och brandsäkerhet

Behöver du hjälp med en brandutredning? Kanske behöver du kartlägga brandorsak genom en oberoende granskning? Vår långa erfarenhet av brandutredningar gör oss till experter inom området.  Vi har expertis inom brandsäkerhet, brandutredning och riskhantering. Genom att samarbeta med RISE får du hjälp att förstå och förebygga bränder på ett professionellt och effektivt sätt.

Välkommen att kontakta oss för att skapa en mer brandsäker värld! 

Joel Blom

Kontaktperson

Joel Blom

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 516 56 93

Läs mer om Joel

Kontakta Joel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Nina Kristine Reitan

Administrerende direktör

+4795152349

Läs mer om Nina Kristine

Kontakta Nina Kristine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.