Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandsäkerhet batterier

Batterier är en viktig del i ett fossilfritt samhälle. Det finns dock olika säkerhetsaspekter som bör adresseras när batterier introduceras i olika applikationer. Vi hjälper dig att utvärdera hur batterier fungerar när de utsätts för åverkan och om de då kan utgöra en fara samt hur man begränsar och förhindrar att dessa situationer uppstår.

Termisk rusning av en batterimodul - Steg 1, utsläpp av gas

Säkra nya teknologier 

RISE har stor kunskap inom och lång erfarenhet av brandsäkerhet för skilda applikationer och branscher. Vi använder denna kunskap och erfarenhet för att stödja introduktionen av ny teknik och lösa samhälleliga förändringar och utmaningar på ett säkert sätt. Våra forsknings och testfaciliteter har resulterat i att många produkter har satts på marknaden på ett säkert sätt. En av samhällets lösningar och utmaningar idag är batterier.  Batterier används idag i många applikationer och deras användningsområde utökas konstant. Batterier idag är energitäta och kan utgöra en fara om de utsätts för olämplig miljö eller åverkan eller om det uppstår produktionsfel.

RISE kan hjälpa dig att uppnå högre säkerhetsnivå och vidta lämpliga begränsningsmetoder, detta genom abuse tester, gasanalys (toxisk och brännbar gas) och test av olika begränsningsstrategier. Exempel på test på cell, modul, pack och systemnivå inkluderar:

  • Mekanisk åverkan såsom nålpenetrering, krosstest, falltest, etc.
  • Termisk propagering och utvärdering av säkerhetssystem och släcksystem
  • Korstlutning, överladdning, djupurladdning etc.
  • Extern värme och  brandexponering
  • Analys av emissioner för att kvantifiera giftiga och brännbara gaser
Termisk rusning av en batterimodul - Steg 2, antändning av gas

Samhällsutmaningar

När ny teknik introduceras för att lösa ett samhällsproblem är det viktigt att det görs på ett säkert sätt annars kan en olycka riskera att underminiera samhällets förtroende för tekniken.  För batterier är utsläpp av brännbara och giftiga gaser en fara. Det är därför viktigt t.ex. att en termisk rusning i en cell inte sprider sig till hela packet. RISE arbetar med dessa frågor både i kunduppdrag och i forkningsprojekt. Exempel på publikationer inom området är:

Franz Evegren

Kontaktperson

Franz Evegren

Enhetschef

+46 10 516 50 88

Läs mer om Franz

Kontakta Franz
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Christoph Meraner

Kontaktperson

Christoph Meraner

Forskare

Läs mer om Christoph

Kontakta Christoph
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Brandutredning

Brandutredningar är djupgående analyser av bränder. Genom att undersöka bränder kan vi förstå hur och varför en brand uppstår, hur den utvecklas och hur vi kan förhindra liknande händelser i framtiden. På RISE utför vi oberoende g…
Test & demo

Brandcentrum

Brandhallen är en av Europas största, som är utrustad med reningsanläggning av såväl rök som släckvatten.
Tjänst

Brandprovning av fordons­komponenter

Vi ger våra kunder möjlighet till specialanpassad brandprovning av fordonskomponenter och kompletta fordon med möjlighet till strålningsmätning och rökgasanalys.   
Tjänst

Batteritest - termisk rusning

Mätning av gaser som avges vid termisk rusning av batterier kan göras som underlag för produktutveckling eller produktgodkännande enligt UL 9540a.
Expertis

Bilbrand och fordonsbrand

En bilbrand eller en fordonsbrand är en allvarlig händelse som orsakar skador på både fordon, människor och omgivande egendom och miljö. Genom förebyggande åtgärder såsom brandprovning, forskning och brandsäkerhet går det att mins…
Test & demo

Brandcentrum Norge

Testhallen har ett höj- och sänkbart tak och är en av de största brandhallarna i världen. Hallen är specialbyggd för stora brandtester och är unikt utrustad.
Område

Batterier

Batterier får en allt större betydelse i vårt elektrifierade och fossilfria samhälle. Ett batteri används i allt från mobilitetslösningar till industri. I framtidens smarta städer kan batterier dessutom användas för energilagring,…
Expertis

Modellering termisk rusning i batterier

Multifysiksimuleringar tillsammans med fullskaliga försök kan vara ett kostnadseffektivt sätt att designa säkrare batterier. RISE är expert på området.