Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandsäkerhet batterier

Batterier är en viktig del i ett fossilfritt samhälle. Det finns dock olika säkerhetsaspekter som bör adresseras när batterier introduceras i olika applikationer. Vi hjälper dig att utvärdera hur batterier fungerar när de utsätts för åverkan och om de då kan utgöra en fara samt hur man begränsar och förhindrar att dessa situationer uppstår.

Säkra nya teknologier 

RISE har stor kunskap inom och lång erfarenhet av brandsäkerhet för skilda applikationer och branscher. Vi använder denna kunskap och erfarenhet för att stödja introduktionen av ny teknik och lösa samhälleliga förändringar och utmaningar på ett säkert sätt. Våra forsknings och testfaciliteter har resulterat i att många produkter har satts på marknaden på ett säkert sätt. En av samhällets lösningar och utmaningar idag är batterier.  Batterier används idag i många applikationer och deras användningsområde utökas konstant. Batterier idag är energitäta och kan utgöra en fara om de utsätts för olämplig miljö eller åverkan eller om det uppstår produktionsfel.

RISE kan hjälpa dig att uppnå högre säkerhetsnivå och vidta lämpliga begränsningsmetoder, detta genom abuse tester, gasanalys (toxisk och brännbar gas) och test av olika begränsningsstrategier. Exempel på test på cell, modul, pack och systemnivå inkluderar:

  • Mekanisk åverkan såsom nålpenetrering, krosstest, falltest, etc.
  • Termisk propagering och utvärdering av säkerhetssystem och släcksystem
  • Korstlutning, överladdning, djupurladdning etc.
  • Extern värme och  brandexponering
  • Analys av emissioner för att kvantifiera giftiga och brännbara gaser

Samhällsutmaningar

När ny teknik introduceras för att lösa ett samhällsproblem är det viktigt att det görs på ett säkert sätt annars kan en olycka riskera att underminiera samhällets förtroende för tekniken.  För batterier är utsläpp av brännbara och giftiga gaser en fara. Det är därför viktigt t.ex. att en termisk rusning i en cell inte sprider sig till hela packet. RISE arbetar med dessa frågor både i kunduppdrag och i forkningsprojekt. Exempel på publikationer inom området är:

Några pågående projekt

  • Toxiska gaser vid brand i elfordon (E-TOX)
  • Släckning och begränsning av bränder i Li-jonbatterier till sjöss (Lion Fire II)

Kontaktperson

Roeland Bisschop

Project manager

+46 10 516 65 97
roeland.bisschop@ri.se

Läs mer om Roeland

Kontaktperson

Franz Evegren

Enhetschef

+46 10 516 50 88
franz.evegren@ri.se

Läs mer om Franz