Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandexpertis för Marindirektivet samt provning enligt IMO 2010 FTP Code

RISE är anmält organ (Notified Body) för det Europeiska Direktivet för Marin Utrustning, 2014/90/EU. Vi har lång erfarenhet av brandprovning och certifiering av material enligt IMO 2010 FTP Code (Fire Testing Procedures). Provning och certifiering är obligatoriskt för att få rattmärka en produkt.

Det nuvarande direktivet 2014/90/EU trädde i kraft den 18 september 2016 och upphävde 96/98/EG. Direktivet harmoniserar krav för att säkerställa att kvalitet, säkerhets- och miljökonsekvenser bedöms konsekvent för marin utrustning på fartyg baserade i EU.

RISE är anmält organ för bedömning och kontroll (certifiering) av marin utrustning för den europeiska marknaden. Certifieringen ger tillverkaren möjlighet att typgodkänna produkten och märka den med rattmärket vilket är ett måste för att kunna sälja den.

 SOLAS_Wheel_mark.jpg (309×273)

I de flesta fall krävs först en typkontroll av produkten, vilket bekräftas genom att ett så kallat EC Type Examination Certificate utfärdas (även kallat Modul B certifikat). För att få rätt att märka produkten krävs också att den fortlöpande produktionen övervakas av ett anmält organ, enligt någon av de moduler som anges i direktivet. Även detta bekräftas med ett intyg, t ex ett EC Production-Quality Assurance System Certificate (även kallat Modul D certifikat). För alla material och konstruktioner med brandskyddskrav, såsom ytskikt, golv, möbler, skott och däck krävs modul B för produkten och vanligast modul D för produktionen.

Kraven på marin utrustning styrdes fram till den 18 september 2016 av direktiv 96/98/EG* som är implementerat i svensk lag genom Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2009:52*. Certifikat utfärdade enligt det gamla direktivet behåller sin giltighet under den tid som certifikatet anger.

*med senaste tillägg.

Du hittar det nya direktivet och utrustningslistan till direktivet och mycket mer via länken "Transportstyrelsen - Marin utrustning", till höger. Kontakta oss gärna för diskussion kring provning och certifiering.

Per Thureson

Kontaktperson

Per Thureson

Senior Projektledare

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Susanne Blomqvist

Kontaktperson

Susanne Blomqvist

Projektledare

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.